Turun HAO 4.2.2003 03/0102/3

Liikennelupa-tilausliikenne-liikenneluvan peruuttaminen-pankkikorttimaksu-taksitaksa

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, voiko taksiluvanhaltija periä pankkikortin käytöstä erillisen maksun ja voiko lääninhallitus maksun perimisen vuoksi peruuttaa taksiluvan määräajaksi

Lääninhallitus oli peruuttanut taksiluvan neljäntoista päivän ajaksi, koska luvanhaltija oli perinyt taksamittarin osoittaman summan lisäksi pankkikortin käytöstä lisämaksun. Lääninhallitus oli jo aiemmin huomauttanut luvanhaltijaa maksun perimisestä.

Hallinto-oikeus katsoi, että muiden kuin liikenne- ja viestintäministeriön taksitaksasta antamassa asetuksessa säädettyjen lisämaksujen periminen ei ole asetukseen otetun nimenomaisen säännöksen mukaan sallittua. Lisäksi erilaisten korttimaksujen aiheuttamat kustannukset ovat ministeriön selvityksen mukaan tulleet otetuiksi huomioon jo taksitaksaa vahvistettaessa niitä korottavana tekijänä. Luvanhaltijan ei katsottu hänen periessään tai yrittäessään periä asiakkaalta kortin käyttämisestä lisämaksua harjoittaneen taksiliikennettä luvan mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ottaen erityisesti huomioon, että luvanhaltija oli jo aiemmin saanut lääninhallitukselta kirjallisen huomautuksen hänen perimänsä korttimaksun johdosta lääninhallitus on voinut peruuttaa taksiluvan neljäntoista päivän määräajaksi. Lääninhallituksen päätös ei ollut lainvastainen.

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 11 § 1 mom
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 13 § 1 mom
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 20 § 1 mom
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta (492/2001)

KHO:n päätös 24.10.2003 taltionumero 2622. Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.