Kuopion HAO 7.11.2003 03/0649/2

Perustevalitus - Varainsiirtovero - Leimavero

Kysymys varainsiirtoveroasian tutkimisesta perustevalituksena

Verovirasto oli maksuunpannut varainsiirtoveron verovelvollisen maksettavaksi.

Verovelvollinen haki verovirastolta maksetun varainsiirtoveron palauttamista ja jäljellä olevan veron mitätöimistä. Verovirasto jätti hakemuksen tutkimatta.

Veroviraston mukaan maksuunpanopäätöksen jälkeen kyse ei enää ollut itseverotuksesta, johon olisi voitu soveltaa varainsiirtoverolain 40 §:ssä tarkoitettua itseverotuksen oikaisumenettelyä. Veroviraston täytyi jättää hakemus tutkimatta. Maksuunpanopäätös oli varainsiirtoverolain 47 §:ssä tarkoitettu veroviraston päätös, johon haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Verovelvollinen valitti maksuunpanopäätöksestä hallinto-oikeuteen. Säännönmukaisena valitusta ei toimitettu määräajassa verovirastoon tai hallinto-oikeuteen.

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan perustevalitusta ei voida tehdä leimaveroasiassa. Varainsiirtoverolain 65 §:n mukaan mitä muualla laissa säädetään lainhuutoa haettaessa tai vuokraoikeuden siirrosta suoritettavasta leimaverosta taikka arvopaperia myytäessä tai vaihdettaessa suoritettavasta leimaverosta, koskee tämän lain tultua voimaan varainsiirtoveroa.

Leimaveroasioita koskeva poikkeus on otettu verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n 1 momenttiin lakivaliokunnan mietinnössä nro 3/1961 lausutun johdosta. Mietinnön mukaan, kun leimaverolain säännönmukainen valitusaika on yleensä kolme vuotta, ei lakiehdotuksessa tarkoitetun perustevalitusmenettelyn viiden vuoden valitusaikoineen luominen leimaverolain nojalla kannettavien verojen maksuunpanoihin ole tarpeen.

Ottaen huomioon lakivaliokunnan mietinnössä lausutun ja varainsiirtoverolain 47 §:n 2 momentissa säädetyn edellä mainittua lyhyemmän 30 päivän valitusajan, hallinto-oikeus tutki varainsiirtoveroasian perustevalituksena.

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 8 § 1 mom.
Varainsiirtoverolaki 47 § 2 mom. ja 65 §
Lakivaliokunnan mietintö N:o 3/1961 hallituksen esityksen johdosta laeiksi ulosottolain muuttamisesta sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.