Kuopion HAO 5.2.2003 03/0052/3

Oikeusapu - Avustajan palkkio - Tuomioistuimen toimivalta - Hallintomenettelyssä suoritetut toimenpiteet

Kysymys oli oikeusapulain nojalla yksityiselle avustajalle maksettavasta palkkiosta hallinto-oikeudessa käsiteltävässä lasten huostaanottoa koskevassa asiassa.

Oikeusaputoimisto oli 3.7.2002 tekemällään päätöksellä myöntänyt asianosaiselle oikeusavun ja määrännyt avustajan taannehtivasti 17.4.2002 lukien. Valituksenalainen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös oli tehty 29.5.2002, jolloin asian käsittely lautakunnassa oli päättynyt. Avustaja oli hallinto-oikeudessa vaatinut palkkiota myös ennen valituksenalaisen päätöksen tekemistä, mutta oikeusavun alkamisen jälkeen viranomaiskäsittelyn aikana tapahtuneista toimenpiteistä.

Oikeusapulain 18 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen. Mainitun lain 13 §:n 3 momentin mukaan hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa myönnetty oikeusapu ei käsitä aikaisemmassa hallintomenettelyssä suoritettuja toimenpiteitä. Lain 18 §:n 5 momentin mukaan oikeusaputoimisto määrää avustajalle maksettavan palkkion ja korvauksen asioissa, joita ei käsitellä tuomioistuimessa.

Mainittujen lainkohtien nojalla hallinto-oikeus jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta yksityisen avustajan palkkiovaatimuksen 29.5.2002 edeltävien toimenpiteiden osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.