Helsingin HAO 12.11.2003 03/0837/2

Asianosaisjulkisuus, Lääketieteelliset selvitykset, Huoltajan oikeus lastensa asiakirjoihin, Yhteishuoltajuus

A oli lastensa toisena huoltajana pyytänyt Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiiriltä kaikki alaikäisiä lapsiaan koskevat sen hallussa olevat asiakirjat.

Vakuutuspiiri oli hylännyt tietopyynnön katsoen, että pyydettyjen asiakirjojen luovuttaminen voisi johtaa lääkärinlausunnoissa suositellun hoidon vaarantumiseen, mikä olisi lasten edun vastaista. Asiakirjoista ilmenikin, ettei A ollut hyväksynyt yksityisen terapian antamista lapsilleen.

Hallinto-oikeus katsoi, että lastensa huoltajana A:lla oli oikeus osallistua heille annettavaa hoitoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Vakuutuspiirin päätös merkitsi, että yhteishuoltajuus tosiasiassa suljettiin pois lasten elämän ja hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeässä päätöksentekotilanteessa. Kun tällainen lopputulos ei ollut sopusoinnussa lasten huoltoa koskevien yleisten periaatteiden kanssa, ei sitä voitu perustella myöskään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaki) tarkoitetulla lapsen edulla, vaikka viranomainen arvioisikin tietojen antamisen johtavan hoidon lykkäytymiseen; vanhempien ollessa erimielisiä annettavasta hoidosta ei hoitoa voida yleensä muutoinkaan aloittaa viranomaisten ja toisen vanhemman välisin sopimuksin. Julkisuuslakia sovellettaessa ei näin ollen voitu pitää lapsen edun vastaisena sitä, että lapsen huoltaja pyytämänsä tiedot saatuaan mahdollisesti aktiivisesti osallistuu lapsen hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Vakuutuspiirin päätös ei sisältänyt riittäviä lainmukaisia perusteita A:n tietopyynnön hylkäämiseksi. Hallinto-oikeus kumosi vakuutuspiirin päätöksen ja oikeutti A:n saamaan asiakirjat.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom 1 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.