Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2003

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-81

Helsingin HAO 30.5.2003 03/0533/6
Asiakasmaksu, Iltapäivähoito
Turun HAO 28.5.2003 03/0201/1
Asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus
Kuopion HAO 27.5.2003 03/0294/2
Oikeudenkäyntikulut - Vastapuoli - Yleinen oikeusapu - Hallintoviranomainen - Hallintovalitus
Turun HAO 16.5.2003 03/0343/2
Kunnallisvalitus, Vammaispalvelu, Kuljetuspalvelu, Sosiaalihuollon asiakasmaksu
Turun HAO 16.5.2003 03/0192/1
Suunnittelutarveratkaisu, Poikkeamislupa, Valitusoikeus, Rekisteröity yhdistys, Poliittinen puolue
Vaasan HAO 13.05.2003 03/0065/3
Ympäristölupa - Asemakaava - Kaavamääräys - Toiminnan haitattomuusvaatimus
Turun HAO 12.5.2003 03/0396/3
Kiinteistöjen ja asuntojen välitys - espanjalainen yhtiö - välitystoiminnan harjoittaminen ilman rekisteröitymistä - lääninhallituksen kieltopäätös
Turun HAO 8.5.2003 03/0381/3
Kiinteistövero - Tuulivoimala - Torni - Roottori
Vasa FD 30.4.2003 03/0208/1
Kapitalinkomst - Vinst av egendomsöverlåtelse - Överlåtelse av byggrätt - Anskaffningsutgift - Pääomatulo - Omaisuuden myyntivoitto - Rakennusoikeuden luovutus - Hankintameno
Turun HAO 25.4.2003 03/0362/3
Liikennelupa - Tilausliikenne - Vapautus velvollisuudesta harjoittaa taksiluvan mukaista liikennettä yöaikaan - Valitusoikeus
Turun HAO 23.4.2003 03/0279/2
Elatusturva-Takautumissaatava-Perimättä jättäminen taannehtivasti-Hallintoriita
Kuopion HAO 14.4.2003 03/0197/3
Rakennuslupa - Poikkeaminen oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta - Ympäristökeskuksen valitusoikeus
Helsingin HAO 11.4.2003 03/0268/3
Henkilökohtaisen tulon verotus, Luonnolliset vähennykset, Lisääntyneet elantokustannukset, Ateriakorvaus, Varsinainen työpaikka, Liikkuva työ
Turun HAO 9.4.2003 03/0138/1
Asemakaava, Päätöksen täytäntöönpano
Vasa FD 2.4.2003 03/0156/1
Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare - Själv ordnad avbytarservice - Framskjutande av semester - Semester - Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki - Itse järjestetty lomitus - Vuosiloman siirto - Vuosiloma
Turun HAO 1.4.2003 03/0133/1
Kunnallisasia - Palkkaa vastaava korvaus - Musiikkiopisto - Tuntiopettaja - Sivutoimi
Turun HAO 1.4.2003 03/0130/1
Kunnallisvalitus, Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, Osa-aikatyö - Työn jaksotuksen muuttaminen, Osa-aikaeläke
Hämeenlinnan HAO 28.3.2003 03/0154/2
Vesihuoltolaki - Kunnan vesihuoltolaitoksen maksutaksa, Kunnallisvalitus, Valitustie
Rovaniemen HAO 25.3.2003 03/0145/1
Eläkevakuutusmaksu - Lakisääteinen eläkevakuutus - Vähennyskelpoisuuden edellytykset ansiotulosta - Yhteisönä harjoitettu yrittäjätoiminta
Helsingin HAO 21.3.2003 03/0156/2
Vankeusrangaistus, Täytäntöönpano, Ulkomaalainen, Perusoikeudet
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-81

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.