Helsingin HAO 24.5.2002 02/0317/2

«Toimeentulotuki», Huomioon otettavat varat, Säästynyt «toimeentulotuki»

Henkilö A, joka oli saanut «toimeentulotukea» lähes yhtäjaksoisesti huhtikuusta 2000 alkaen, oli hakenut «toimeentulotukea» kesäkuulle 2001. A:n hakemus oli kuitenkin hylätty, koska «toimeentulotukilaskelma» oli osoittanut 12 markan ylijäämää sen jälkeen, kun laskelmassa oli otettu huomioon A:n käytettävissä olevina varoina 6 000 markkaa.

A:n selvityksen mukaan, joka sisälsi muun ohessa pankkitilin tiliotteet 21.12.2000 alkaen, hänen tilillään hakemuksen tekohetkellä olleet säästöt olivat pääosin hänen aikaisemmin saamistaan «toimeentulotuen» perusosista «säästyneitä» varoja.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan «toimeentulotuen» perusosa on tarkoitettu kattamaan jokapäiväiseen elämään kuuluvia juoksevia menoja, joista ei erikseen tarvitse esittää selvitystä viranomaisille. Asiakkaan harkinnassa on, kuinka paljon perusosasta hän käyttää näihin eri tarkoituksiin ja säästääkö hän tukea myöhempää tarvetta varten. Asiassa ei kiistetty sitä, että A:n tilille säästyneet varat olivat kertyneet hänen esittämällään tavalla. Vaikka «toimeentulotukea» määrättäessä otetaan lähtökohtaisesti huomioon kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat vain erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, hallinto-oikeus katsoi, että A:lle aikaisemmin «toimeentulotukena» myönnettyjä, valtaosin tuen perusosasta säästetyksi selvitettyjä varoja ei tullut ottaa huomioon «toimeentulotuen» tarpeesta päätettäessä. Hallinto-oikeus kumosi sosiaali- ja terveysjaoston päätöksen ja palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Laki «toimeentulotuesta» 1 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 2 §
Laki toimeentulotuesta 6 §
Laki toimeentulotuesta 7 §
Laki toimeentulotuesta 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.