Kuopion HAO 18.12.2000 00/0109/3

Yleiskaava - Lainvoimaisuus - Täytäntöönpanon kielto - Kunnallisvalitus - Hallintovalitus

Oikeuskysymyksenä asiassa olivat:
Oliko hallinto-oikeuteen saapunut osayleiskaavan täytäntöönpanon
kieltoa koskeva asia käsiteltävä hakemuksena vai
valituksena.
Oliko hallinto-oikeuden päätökseen liitettävä hallintolainkäyttölain
vai kuntalain mukainen valitusosoitus.
Kunnanhallitus oli 28.8.2000 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain
201 §:n perusteella kunnanvaltuuston 19.6.2000 hyväksymän
osayleiskaavan tulemaan voimaan muiden kuin kunnanhallituksen
päätöksessä lueteltujen valituksenalaisten kiinteistöjen
osalta.
Kunnanvaltuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä
tehtiin yhdeksän valitusta hallinto-oikeuteen. A,
joka myös oli valittanut valtuuston kaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä, pyysi hallinto-oikeutta kumoamaan kunnanhallituksen
28.8.2000 tekemän päätöksen. A:n valitus koski
vain osaa kaavasta. Hallinto-oikeus otti viran puolesta tutkittavaksi
sen, kohdistuiko joku valituksista koko kaavaan
ja kuuli asiasta kunnanhallitusta. Toisin kuin kunnanhallitus
hallinto-oikeus katsoi yhden valituksen kohdistuvan koko
kaava-alueeseen.
Hallinto-oikeus käsitteli A:n täytäntöönpanon kieltämistä
koskevan pyynnön hakemuksena ja kielsi kunnanvaltuuston osayleiskaavan
hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon.
Hallinto-oikeuden päätökseen liitettiin kuntalain mukainen
valitusosoitus.
Maankäyttö- ja rakennusL 201 §
Kuntalaki 97 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.