Hämeenlinnan HAO 8.12.2000 00/464/2

Rakentamisen poikkeamispäätös - Rakentaminen ranta-alueelle - Toimivalta

Kunta omisti tilan alueella, jolla kunnan teknisen lautakunnan päätöksen mukaan oli maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama suunnittelutarve. Tekninen lautakunta päätti, että kunnan omistamalle tilalle voidaan myöntää rakennuslupa lautakunnan aikaisemmin hyväksymän maankäyttösuunnitelman mukaiselle rakentamiselle.

Alueellisen ympäristökeskuksen valituksen johdosta hallinto-oikeus kumosi ja poisti teknisen lautakunnan päätöksen. Kysymys oli rakentamisesta ranta-alueelle eikä alueella ollut voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Poikkeamisvalta asiassa kuului siten alueelliselle ympäristökeskukselle. Kun kysymys oli rakentamisesta ranta-alueelle, ei asiaan sovellettu maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 137 §:issä tarkoitettua suunnittelutarveratkaisua koskevia säännöksiä. Tekninen lautakunta oli ylittänyt toimivaltansa. Päätös oli lainvastainen myös sillä perusteella, että päätös oli tehty ilman rakennushankkeeseen perustuvaa hakemusta ainoastaan kunnan maankäyttösuunnitelman perusteella.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 § 2 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.