Turun HAO 14.12.1999 99/1071/2

Toimeentulotuki - Asumismenot - Asian selvittäminen - Näyttövelvollisuus

Oikeuskysymyksenä asiassa oli näyttövelvollisuus toimeentulotukiasiassa,
kun hallintoviranomainen oli selvittänyt asiaa
hallintomenettelyssä.
Valittaja oli pyytänyt toimeentulotukea vuokraamansa asunnon
asumismenoihin. Lautakunta oli hylännyt hakemuksen, koska valittajan
ei tehtyjen kotikäyntien perusteella todettu asuvan
ilmoittamassaan asunnossa.
Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunta oli sosiaalityöntekijän
tekemien kotikäyntien perusteella saattanut epäuskottavaksi
valittajan asumisen kyseisessä asunnossa. Valittaja ei
pyytänyt suullista käsittelyä eikä hallinto-oikeus myöskään
omasta aloitteestaan sellaista järjestänyt. Hallinto-oikeus
totesi, että sen tiedossa ei ollut todistajia, jotka olisivat
voineet enempää selvittää asiaa, ja että sen käytettävissä
olevilla keinoilla ei ollut enää saatavissa selvitystä
asiaan. Hallinto-oikeus katsoi todistustaakan asumisesta olevan
näissä oloissa valittajalla. Toimeentulotuen myöntäminen
asumismenoihin ei ollut tarpeen valittajan asumisen turvaamiseksi,
koska valittaja ei asumisesta kokonaisuutena saatu
selvitys huomioon ottaen ollut luotettavasti osoittanut asuvansa
asunnossa.
L toimeentulotuesta 2 §
L toimeentulotuesta 6 §
L toimeentulotuesta 7 §
HallintolainkäyttöL 33 §
KHO:n päätös T:302, A:21.2.2001: Ei muutoksenhakulupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.