Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1999

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-110

Turun HAO 31.12.1999 99/1101/2
Tavara-arpajaiset - Yksinoikeus - Raha-automaattiyhdistys - Ey-tuomioistuimen ennakkoratkaisu - EY-oikeus - Yhteisöoikeus - Peliautomaatti - Perustuslainvastaisuus
Vaasan HAO 23.12.1999 99/5014/4
Vesiasia - Jäteveden johtaminen - Vaaralliset aineet - Kemiallinen pesu - Perkloorietyleeni - Liuottimena käytön määritelmä - Luvan tarpeen raja verrattuna nollapäästörajaan
Lapin LO 20.12.1999 5064
Ennakkoperintä - Matkakustannusten korvaus - Intressipiiri - Ensisijainen työpaikka - Toissijainen työpaikka - Varsinainen työpaikka - Konserni
Vaasan HAO 17.12.1999 99/5021/4
Vesiasia - Laiturin rakentaminen - Korvausvelvollisuus - Kiinteistön arvon alentuminen - Edellytetty vai edellyttämätön vahinko - Oikeusvoima - Tutkimatta jättäminen - Liitännäinen asia vai ei
Turun HAO 16.12.1999 99/1088/2
Oppilaaksi ottaminen - Perusopetus - Pyrkiminen toissijaiseen kouluun - Vieraspaikkakuntalainen oppilas - Yhdenvertaiset valintaperusteet
Hämeenlinnan HAO 15.12.1999 99/1094/4
Vammaispalvelu - Kuljetuspalvelut - Jokapäiväiseen elämään kuuluvat matkat - Asiointi- ja virkistysmatkat - Matkojen järjestämistapa
Turun HAO 14.12.1999 99/1050/1
Jätemaksu - Jätemaksutaksa - Vapaa-ajan asunto - Yhdenvertaisuus - Ulkopaikkakuntalainen
Turun HAO 14.12.1999 99/1071/2
Toimeentulotuki - Asumismenot - Asian selvittäminen - Näyttövelvollisuus
Hämeenlinnan HAO 10.12.1999 99/1043/2
Henkilökohtaisen tulon verotus - Ansiotulosta tehtävät vähennykset - Vähennyksen määrä - Työmatkakustannukset - Lisääntyneet elantokustannukset
Helsingin HAO 30.11.1999 99/5058/3
Ennakkoperintä - Ennakonpidätys - Palkka - Työkyvyttömyysvakuutus - Vakuutusmaksu
Vaasan HAO 19.11.1999 99/5029/5
Välitön verotus - Maatalouden verotus - Osakkeen hankintamenon vähentäminen - Osakepääoman alentaminen - Pääoman menetys
Helsingin HAO 16.11.1999 99/5040/5
Saastuneen alueen puhdistaminen - Kiinteistön omistaja - Kiinteistön haltija - Kiinteistön haltijan vastuu
Helsingin HAO 11.11.1999 99/5048/7
Suomen kansalaisuus - Varsinainen asunto ja koti - Tilapäinen oleskelu ulkomailla
Hämeenlinnan HAO 10.11.1999 99/1004/2
Matkakulut - Viikonloppumatkat - Halvin kulkuneuvo - Todistustaakka, selvitysvelvollisuus
Kuopion HAO 2.11.1999 5001
Jalkakäytävän ja kadun kunnossa- ja puhtaanapito - Tontinomistaja - Liikennealue - Ratahallintokeskus - Hyöty
Turun ja Porin LO 28.10.1999 99/0499/2
Koulukuljetus - Koulumatkan pituus - Oppilaaksi ottaminen - Muu kuin lähikoulu - Perusopetuslaki
Hämeen LO 26.10.1999 99/0630/3
Omaishoidon tuki - Hoitopalkkio - Indeksisidonnaisuus - Tukipäätöksen voimassaolo - Hallintoriita
Lapin LO 22.10.1999 457
Luovutusvoitto - Lunastustoimitus - Rakennuspaikka - Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus
Lapin LO 22.10.1999 459
Eläketulovähennys - Puhdas ansiotulo - Vahvistetun tappion huomioonottaminen
Oulun LO 19.10.1999 515/II
Yleinen oikeusapu - Lakkauttaminen - Oikeudenkäyntiavustaja - Ampuma-aseasia - Väliaikainen haltuunotto - Taannehtivuus
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-110

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.