Vesiylioikeus 13.11.1998 137/1998

Menettely hakemusasiassa - Yksityisluontoinen kirjallinen todistus - Suullisen käsittelyn tarve - Virallisperiaate

VEO oli OK 17:11,1:n ja VL 16:13:n nojalla jättänyt todisteena
huomiotta hakijan esittämät kaksi yksityisluontoista kirjallista
todistajakertomusta.

Hakijan valituksesta VYO totesi, että hakemusasioiden käsittelyyn
sovelletaan vesilain ja hallintolainkäyttölain säännöksiä.
Niihin ei sisälly OK 17:11,1:n kaltaista kieltoa ottaa
ratkaisussa huomioon yksityisluontoisia kirjallisia todistuksia.
VL 16:25,1:n mukaan VEO:n tulee hakemusasian ratkaisua
tehdessään hankkia ja ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttava
saatavissa oleva selvitys. Tämän vuoksi hakijan esittämät yksityisluontoiset
kirjalliset todistukset voitiin ja tuli ottaa
asian ratkaisussa huomioon. VEO:nn olisi tullut viran puolesta
ratkaista, oliko todistajia kuultava suullisesti asian selvittämiseksi.

VYO katsoi, että kertomusten antajien satunnaiset havainnot
asiassa ratkaistavana olleesta lammen kalataloudellisesta tilasta
ja kehityssuunnasta eivät edustaneet sellaista tarkkuutta
ja luotettavuutta, että niillä olisi voinut olla hakijan
muutoin toimittaman toisensuuntaisen ja riittävän selvityksen
kumoava merkitys. Kertomukset voitiin ottaa huomioon sellaisenaan
niine epävarmuustekijöineen, jotka havaintoihin
välttämättä liittyivät ilman, että suullinen kuuleminen olisi
ollut sen vuoksi tarpeen.
VesiL 16 luku 13 ) 1 mom
VesiL 16 luku 25 )
HLL 39 )

VYO:n päätös T:102/1998, A:19.8.1998

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.