Vesiylioikeus 23.10.1998 128/1998

Kalankasvatuslaitos - Jatkolupa - Hakemuksen määräaika - Puutteellinen hakemus - Luvaton voimassaolo - Asian siirtäminen oikealle viranomaiselle

VEO:n voimassa olevan lupapäätöksen mukaan A:n lupa verkkoaltaiden
pitämiseen ja kalojen kasvattamiseen sekä kasvatustoiminnassa
syntyvien jätteiden päästämiseen mereen oli voimassa
vuoden 1998 loppuun. Mikäli kalankasvatustoimintaa aiottiin
jatkaa vuoden 1998 jälkeen, luvan saajan oli pantava VEO:ssa
1.3.1998 mennessä vireille uusi hakemus, jolloin lupa jatkui
siihen asti kunnes tuosta hakemuksesta annetaan lainvoimainen
päätös.

VEO oli vesilain 16 luvun 3 ):n nojalla jättänyt A:n 27.2.1998
vireille paneman jatkolupahakemuksen sikseen, koska hakemus
oli olennaisilta osiltaan puutteellinen eikä hakija ollut
pyynnöstä huolimatta määräpäivään mennessä eikä myöhemminkään
täydentänyt hakemustaan asian tutkimiseksi ja ratkaisemiseksi
tarpeellisilla selvityksillä.

A valitti VEO:n päätöksestä ja valituksen liitteenä oleviin
vesiasetuksen 71 ):n mukaisiin selvityksiin viitaten pyysi
VYO:lta lupaa hakemuksen mukaiseen kalankasvatukseen.

VYO ei muuttanut VEO:n päätöstä asian sikseen jättämisestä,
koska hakija ei ollut VEO:n antamassa kohtuullisessa ajassa
täydentänyt hakemustaan asian käsittelyn jatkamiseksi tarpeellisilla
selvityksillä.

VYO totesi asian sikseen jättämisen merkitsevän, ettei hakijan
27.2.1998 VEO:lle toimittama jatkohakemus enää ollut VEO:ssa
tai VYO:ssa vireillä. Koska määräaika jatkolupahakemuksen tekemiseen
oli päättynyt jo 1.3.1998, hakijan VEO:lle 4.9.1998
toimittama, VYO:lle osoittama vaatimus ja lisäselvitys oli
tullut niin myöhään, ettei niitä voitu pitää voimassa olevassa
lupapäätöksessä tarkoitettuna hakemuksena. Niitä oli pidettävä
uutena hakemuksena, jonka käsittely ei jatkanut nykyisen luvan
vuoden 1998 lopussa päättyvää voimassaoloaikaa.

Edellä mainitun uuden lupapäätöksen osalta VYO siirsi asian
hallintomenettelyL 8 ):stä ja HLL 29 ):stä ilmenevän periaatteen
mukaisesti VEO:n ratkaistavaksi.
VesiL 15 luku 14 ) 1 mom
VesiL 16 luku 1 )

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.