Uudenmaan LO 17.9.1998 738/7

Maksuton oikeudenkäynti - Ulkomaalainen

Valittaja oli ulkomaalaisen käännyttämistä koskevassa asiassa
pyytänyt, että hänelle myönnetään maksuton oikeudenkäynti.
Avustaja oli esittänyt laskun ajalta 8.4. - 14.7.1998.
Lääninoikeus myönsi maksuttoman oikeudenkäynnin taannehtivasti
1.6.1998 lukien.
Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n 1 momenttia,
jossa säädetään, missä asioissa maksuton oikeudenkäynti
voidaan myöntää, oli 1.6.1998 lukien muutettu siten, että
myös lääninoikeudessa käsiteltävässä ulkomaalaislain mukaisessa
asiassa voitiin myöntää maksuton oikeudenkäynti. Lääninoikeus
katsoi, että maksutonta oikeudenkäyntiä ei voitu
myöntää koskemaan ennen kyseistä ajankohtaa asiassa jo suoritettuja
toimenpiteitä. Äänestys 2-1.
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 1 § 1 mom 4 kohta
L maksuttomasta oikeudenkäynnistä 15 §
Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain muuttamisesta
annetun lain (105/98) voimaantulosäännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.