Uudenmaan LO 2.6.1998 365/2

Käsittelymaksu - Oikeudenkäyntimaksu - Toimituskirjamaksu - Maksuvelvollinen - Yksityishenkilön velkajärjestely

Käräjäoikeus oli yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa
tehnyt päätöksen maksuohjelman vahvistamisesta. Käräjäoikeuden
laamanni oli määrännyt velkojana olleen yhtiön maksamaan
tilaamastaan päätöksestä 350 markan toimituskirjamaksun.
Yhtiö vaati, että päätös annetaan sille maksutta,
koska se oli asianosainen, jonka oli oikeudenkäymiskaaren
24 luvun 4 a §:n 3 momentin mukaan saatava päätöksen jälnennös
tai pöytäkirjan ote tuomioistuimen kansliasta, ja
koska tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n
1 momentin 11 kohdan mukaan käsittelymaksua ei peritä yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain mukaisissa
asioissa.
Lääninoikeus hylkäsi valituksen ja perusteli päätöstään
seuraavasti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 5 §:n 1 momentissa
on säädetty maksuvelvollisista. Maksuvelvollinen
on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut, muutoksenhakuasiassa
muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut.
Momentissa on erityissäännökset konkurssiasiassa, alistusasiassa
ja vesioikeudessa lopputarkastusasiassa maksuvelvollisesta.
Lisäksi on säädetty, että muiden suoritteiden
osalta maksuvelvollinen on suoritteen tilaaja. Sanotun lain
6 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan käsittelymaksua ei peritä
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93)
mukaisissa asioissa.
Koska käsittelymaksu on korvausta asian käsittelystä ja
suoritetuista toimenpiteistä, on velvollisuus maksun suorittamiseen
pääsääntöisesti vain asian vireillepanijalla.
Siten myös edellä mainittu lain 6 §:n 1 momentin 11 kohdan
säännös käsittelymaksun perimättä jättämisestä voi koskea
vain asian vireillepanijaa. Yhtiö ei voinut käräjäoikeudessa
käsitellyssä velkajärjestelyasiassa vedota tähän maksuttomuusperusteeseen,
koska yhtiö ei ole ollut asiassa vireillepanija.
Yhtiö on hankittuaan käräjäoikeudelta velkajärjestelyasiassa
tehdyn päätöksen ollut suoritteen tilaaja,
jolta edellä mainitun lain 2 §:n 3 momentin ja 5 §:n 1 momentin
säännökset huomioon ottaen on tullut periä toimitus-
kirjamaksu.
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 2 §
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 5 § 1 mom
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 6 § 1 mom 11 kohta
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 10 §
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 8 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.