Uudenmaan LO 5.3.1998 166/5

Terveydensuojelu - Määräykset terveysvaaran ehkäisemiseksi - Meluhaitta - Ravintola - Velvoitteen kohdentaminen

Kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa olevasta ravintolasta
aiheutui melua, joka kuului eräisiin muihin huoneistoihin.
Toiminnanharjoittaja omisti huoneiston hallintaan oikeuttavat
osakkeet. Yhtiöjärjestyksen mukaan huoneisto oli liike- ja
ravintolahuoneisto.
Ympäristölautakunta katsoi melusta aiheutuvan asukkaille
terveyshaittaa ja velvoitti sekä ravintolatoimintaa harjoittavan
yhtiön että asunto-osakeyhtiön kummallekin erikseen
asetetun sakon uhalla määräajassa huolehtimaan siitä,
ettei ravintolatoiminnan harjoittamisesta aiheudu lähiasuntoihin
ympäristölautakunnan päätöksessä mainitut melutasot
ylittävää melua.
Asunto-osakeyhtiön valituksesta lääninoikeus totesi, että
ongelma oli poistettavissa joko lisäämällä rakennuksen ääneneristävyyttä
tai rajoittamalla toiminta-aikaa tai muutoin
toiminnasta aiheutuvaa melua. Vastaavasti ainakin osa
toimenpiteistä oli sellaisia, joihin asunto-osakeyhtiöllä
rakennuksen omistajana oli mahdollisuus ryhtyä. Huoneiston
haltijalla oli mahdollisuus toteuttaa tarvittavat toimet
asunto-osakeyhtiölain 77 §:n sännöksiä kuitenkin noudattaen.
Lääninoikeus katsoi, ettei melusta aihautuva terveydellinen
haitta ensisijaisesti johtunut asunto-osakeyhtiön laiminlyönnistä
pitää rakennuksen seinät ja välipohjat ääneneristävyydeltään
riittävässä kunnossa, vaan siitä, että kysymyksessä
olevassa huoneistossa sijaitsi ravintola, jonka
toiminnasta aiheutuvan melun torjumiseksi rakennuksen ääneneristävyyttä
ei kohtuuden mukaan ollut tarvinnut mitoittaa.
Tämän vuoksi velvoite toiminnasta aiheutuvan terveydellisen
haitan poistamiseksi tuli asettaa yksinomaan ravintolalle
toiminnanharjoittajana. Ympäristölautakunnan
päätös kumottiin asunto-osakeyhtiön osalta.
TerveydensuojeluL 26 §
TerveydensuojeluL 27 §
UhkasakkoL 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.