Uudenmaan LO 5.3.1998 142/1

Kansainvälinen verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Opintovelan korko - Vähennys pääomatulosta

Verovelvollinen oli asunut ulkomailla 1.1.1993 lähtien. Verovelvollinen
sai Suomesta täällä verotettavaa vuokratuloa
verovuonna 1995, jolloin hän oli Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.
Hänellä ei verovuonna ollut muuta Suomesta
saatua tuloa eikä muuta Suomessa sijaitsevaa varallisuutta
kuin vuokrattu asuinhuoneisto ja hän halusi vähentää vuokratulosta
opintovelkansa korot.
Tuloverolain 58 §:n 1 momentissa on säädetty, että verovelvollisella
on oikeus vähentää pääomatuloistaan opintovelkansa
korot.
Vuoden 1992 loppuun saakka voimassa olleen tulo- ja varallisuusverolain
(1240/88) 110 §:n 1 momentissa oli säädetty
rajoituksia muun muassa sellaisen verovelvollisen luonnollisen
henkilön, joka ei ole koko verovuotta asunut Suomessa,
oikeuteen tehdä korkovähennys ja eläkevakuutusmaksuvähennys.
Mainitun lain 110 §:n 2 momentissa oli edelleen
säädetty rajoituksia eräiden valtion- ja kunnallisverotuksessa
tehtävien vähennysten osalta sellaisen luonnollisen
henkilön kohdalla, joka on asunut vain osan verovuotta Suomessa.
Verovuonna 1995 voimassa olleessa tuloverolain
107 §:n 1 momentissa on säädetty edellä mainittua tulo- ja
varallisuusverolaissa ollutta eläkevakuutusmaksun vähentämistä
koskenutta rajoitusta vastaava rajoitus. Tuloverolain
107 §:n 2 momentissa on vastaavasti säädetty tulo- ja varallisuusverolain
110 §:n 2 momenttiin sisältyneitä vähennysten
tekemistä koskevia rajoituksia vastaavat rajoitukset.
Tuloverolaissa tai muussa laissa ei sen sijaan ole
edellä mainittua tulo- ja varallisuusverolain 110 §:n 1 momentissa
ollutta säännöstä vastaavaa säännöstä, jossa nimenomaisesti
olisi säädetty muualla kuin Suomessa asuneen
verovelvollisen luonnollisen henkilön korkomenojen vähennysoikeuden
rajoituksista.
Verosta säädetään lailla. Tähän nähden ja edellä mainittujen
seikkojen perusteella lääninoikeus katsoi, että verovelvollisella
oli oikeus vähentää pääomatuloistaan valtion
takaaman opintovelan korot. Verovuosi 1995.
TuloveroL 58 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.