Pohjois-Karjalan LO 2.11.1998 612

Toimeentulotuki - Huomioon otettavat tulot - Matkakustannusten korvaus - Kilometrikorvaus

Voidaanko osa työnantajan maksamista kilometrikorvauksista
lukea toimeentulotuesta päätettäessä tuloksi?
Henkilö oli saanut palkan ohella työnantajaltaan matkakustannusten
korvauksena kilometrikorvauksia 1 596 ajokilometriltä
yhteensä noin 3 000 markkaa. Lautakunta katsoi,
että tuosta määrästä oli luettava hakijan tuloksi noin
puolet eli 1 501 markkaa.
Toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 2 kohdan
mukaan tuloina ei oteta huomioon tuloja siltä osin kuin ne
vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia
menoja. Saman pykälän 6 kohdan mukaan tuloina ei myöskään
oteta huomioon 8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia ja
tuloja. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan menoja ei
oteta huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina siltä osin
kuin ne korvataan tai niitä vastaava etuus saadaan muulla
perusteella.
Toimeentulotukea koskevan lainsäädännön muuttamisen yhteydessä
yhtenä lähtökohtana on ollut, että työn tekeminen
parantaa aina taloudellista asemaa ja siten kannustaa työntekoon.
Ottaen lisäksi huomioon toimeentulotuesta annetun
lain 6 ja 8 §:stä ilmenevän periaatteen lääninoikeus katsoi,
että kilometrikorvauksissa on kysymys sellaisista toimeentulotuesta
annetun lain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitetuista tuloista, joita ei toimeentulotuesta päätettäessä
oteta huomioon tuloina.
Laki toimeentulotuesta 11 § 2 mom 2 kohta
Laki toimeentulotuesta 11 § 2 mom 6 kohta
Laki toimeentulotuesta 8 §
Hallituksen esitys 217/1997
Vrt. Pohjois-Karjalan LO 28.9.1995 T:586

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.