Pohjois-Karjalan LO 19.10.1998 579

Ennakkoperintä - Ennakonpidätysvelvollisuus - Palkka - Työkorvaus - Vanhainkodin yöpäivystys - Sairaanhoitopalvelut - Ennakkoratkaisu

Erikoissairaanhoitajan ja lääkintävahtimestarin oli tarkoitus
perustaa sairaanhoitopalveluja tarjoava avoin yhtiö.
Toiminta alkaisi kunnan palvelukeskuksen asukkaiden yöpäivystyksenä,
johon kuuluisi myös turvapuhelinpäivystys. Sopimuksen
mukaan, joka ei sisällä työsopimukseen kuuluvia ehtoja,
työn tekisivät palveluntuottajat itse tai heidän palkkaamansa
työntekijä siten, että työparina olisi palvelukeskuksen palkkaama
työntekijä. Kunnalla on oikeus valvoa toimintaa, jota
myös moniammatillinen yhteistyöryhmä arvioi. Asianomaiset
vastaavat itse sijaisjärjestelyistä vapaapäivien ja sairaslomien
aikana sekä tarvitsemistaan suojavaatteista ja vakuutuksista,
myös vastuuvakuutuksesta. Yötyön hinta on 438 000 mk
vuodessa. Lääninoikeus on katsonut, että yhteistyö, valvonta
ja arviointi ei tässä tapauksessa ole sen luontoista kuin
työsuhteessa ja että sopimuksen mukaisissa olosuhteissa palveluntuottajat
eivät ole työ- tai virkasuhteessa kuntaan.
Palvelusta maksettavaa korvausta ei siten ole pidettävä palkkana,
vaan työkorvauksena.
EnnakkoperintäL_13_§
EnnakkoperintäL_25_§ Äänestys 2-1
Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että sopimusluonnoksen sanamuodosta
huolimatta palveluntuottajat ovat työsuhteessa
kuntaan ja kunnan palveluksesta maksama korvaus on palkkaa.
Kysymys ilmeisesti olisi pääasiassa palveluntuottajien henkilökohtaiseen
työsuoritukseen perustuvasta toiminnasta. Työ
tapahtuisi tiiviissä yhteistyössä talon henkilöstön kanssa.
Yhtiö ei vastaisi työn järjestelyistä miltään olennaiselta
osalta itsenäisesti, vaan työ olisi työn johdon ja valvonnan
kannalta työsuhteisen työn luontoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.