Pohjois-Karjalan LO 20.3.1998 157

Lähdevero - Korkotulo - Pankkitalletus - Maksuunpano - Koronsaaja

Pankin oli verotarkastuksessa todettu maksaneen etukäteen
joulukuussa 1992 korkotulon lähdeverolain alaista korkoa,
joka oli laskettu kertyvän vuodelta 1993 ja josta pankki oli
perinyt korkotulon lähdeveroa maksuhetkellä voimassa olleen
prosentin eli 15 %:n mukaan. 1.1.1993 voimaan tulleen korkotulon
lähdeverosta annetun lain 6 §:n (1550/1992) mukaan
lähdevero oli 20 % vuodelta 1993 kertyvästä talletukselle
maksettavasta korosta.
Verotoimisto päätti, ettei lääninveroviraston verotarkastusyksikön
esittämää vuosien 1992 ja 1993 lähdeverokantojen
eron perusteella laskettua määrää eli 6 981 markkaa maksuunpanna
koronsaajalle.
Asiassa ei ollut väitettykään, etteivät talletuksen tiliehdot
olisi sallineet kyseessä olevan koron maksua jo joulukuussa
1992. Kun korko oli maksettu joulukuussa 1992, jolloin
lailla 1550/92 muutettu korkotulon lähdeverosta annetun
lain 6 §:n 1 momentti ei ollut vielä voimassa ja kun lähdevero
peritään koron maksamisen hetkellä, veroa ei ollut tullut
periä 15 % suurempana. Koska lähdeveroa ei niin ollen
ollut tuolloin peritty liian vähäisenä ja kun vuosien 1992 ja
1993 lähdeverokantojan eron perusteella laskettua määrää ei
tämän vuoksi voitu pitää korkotulon lähdeverosta annetun lain
12 §:ssä tarkoitetulla tavalla perimättä olevana, ei maksuunpanoon
koronsaajalle ollut aihetta.
(Äänestys 2 - 1)
Laki korkotulon lähdeverosta 5 §, 6 §:n 1 mom
(1393/91 ja 1550/92) ja 12 §
Vähemmistöön jääneen jäsenen mielipide:
Korkotulon lähdeverosta annetun lain 20 §:n 3 momentin
säännöksestä ilmenee, että sanotussa laissa tarkoitetaan
koron kertymisvuodella vuotta, jolta korko lasketaan. Vuodelta
1993 maksettavasta korosta on lähdevero siten muutetun
lain 6 §:n 1 momentin (1550/92) mukaan 20 prosenttia
koron maksuajankohdasta riippumatta. Koron maksuajankohtana
voimassa olleen lain mukaan pankki ei ole voinut periä koronsaajalta
lähdeveroa 15 prosenttia suurempana. Koska
lähdevero vuodelta 1993 maksettavast korosta on kuitenkin
ollut 15 prosentin asemesta 20 prosenttia, koronsaajalta on
jäänyt perimättä lähdeveroa 6 981 markkaa. Verotoimiston
olisi siten tullut korkotulon lähdeverosta annetun lain
12 §:n nojalla maksuunpanna koronsaajalle perimättä jäänyt
lähdevero sekä viivästyskorkoa vastaava korko.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.