Pohjois-Karjalan LO 16.2.1998 103

Kunnallisasia - Valtuutettu - Esteellisyys valtuustossa - Vastuuvapaus - Tilinpäätöksen hyväksyminen - Tilivelvollinen - Muistutus

Onko kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä toiminut
valtuutettu esteellinen osallistumaan päätöksen tekemiseen
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
koskevassa asiassa.
Valtuusto oli hyväksynyt vuoden 1996 kunnalliskertomuksen,
tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta
antaman lausunnon sekä myöntänyt vastuuvapauden mainitun
vuoden tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille.
Asiaa valtuustossa käsiteltäessä kaikkiaan 13 valtuutettua
oli ilmoittanut olevansa esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon.
Esteellisiksi olivat katsoneet itsensä muiden
ohella ne valtuutetut, jotka olivat olleet kunnanhallituksen
jäseninä tai varajäseninä edellisenä vuonna eli vuonna
1996.
Lääninoikeus hylkäsi valituksen, jossa vaadittiin valtuuston
päätöksen kumoamista sillä perusteella, että osa valtuutetuista
oli katsonut itsensä asiassa esteellisiksi.
Lääninoikeus katsoi, että kunnanhallituksen jäsenenä ja
varajäsenenä tilikautena toiminut on kunnanhallituksen tehtäväalan
perusteella tilivelvollisen asemassa. Valtuuston
vastuuvapauspäätöksen merkitys huomioon ottaen tuo päätös
koskee mainittua hallituksen jäsentä ja varajäsentä sillä
tavoin henkilökohtaisesti, että hän on esteellinen käsittelemään
valtustossa sanottua asiaa. Sillä seikalla, onko
tilintarkastuskertomuksessa tehty tilivelvolliseen kohdistuva
muistutus, ei ole vaikutusta esteellisyyteen. Mainittujen
esteellisten hallitusten jäsenten ja varajäsenten tilalle on
siis tullut kutsua valtuustoon varajäsenet. Valtuuston päätös
ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä senkään
vuoksi, että kaikkiaan 13 valtuutettua, jotka tosin kaikki
eivät olekaan edellä mainitunlaisessa hallituksen jäsenen ja
varajäsenen omainaisuudessa, on itse katsonut itsensä esteelliseksi
ja osan tilalle kutsutut valtuuston varajäsenet ovat
osallistuneet käsittelyyn. Päätöstä ei siis ole kumottava
valituksessa tarkoitetusta syystä.
Äänestys 2-1
Jäsen oli muutoin enemmistön kannalla, mutta lausui, että
tilintarkastajat ovat lausunnossaan esittäneet tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
eivätkä ole tehneet muistutuksia. Valtuusto on yksimielisesti
päättänyt asiasta lausunnon mukaisesti. Näin ollen
päätös ei ole koskenut valtuutettuja henkilökohtaisesti eivätkä
he ole olleet esteellisiä asiassa.
KuntaL 23 §
KuntaL 52 §
KuntaL 73 §
KuntaL 75 §
KuntaL 90 §
KHO:n päätös A:23.6.1999 T:1675 : Ei muutosta Vuosikirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.