Oulun LO 29.10.1998 546/II

Elatustuki - Velkajärjestely - Perimättä jättäminen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko velkajärjestelyn yhteydessä
vahvistetulla maksuohjelmalla, jonka mukaan elatustukivelan
maksuvelvollisuus oli poistettu ja maksuvaraksi vahvistettu
0 markkaa, vaikutusta elatusvelvollisen oikeuteen saada
lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 21 §:n nojalla
vapautus maksuohjelmassa mainitusta elatustukivelasta.
Elatusvelvollinen oli hakenut muun ohella ajalta 1.3.1994-
31.7.1996 olleen elatustukivelan perimättä jättämistä työttömyyden
vuoksi. Hän oli ollut työttömänä kahta lyhyttä työllisyys- jaksoa
lukuun ottamatta 1.3.1994 alkaen. Perusturvalautakunnan
alainen viranhaltija oli myöntämättä vapautusta sanotulta
ajalta todennut, että ennen 31.7.1996 erääntynyt elatustukivelka
tuli ratkaistavaksi 17.7.1996 aloitetun velkajärjestelyn
yhteydessä. Perusturvalautakunta oli pysyttänyt
viranhaltijan päätöksen tältä osin.
Lääninoikeus katsoi, että elatusvelvolliselle edellä mainituin
tavoin myönnetyllä velkajärjestelyllä ei ollut vaikutusta
elatustuen korvaamisesta vapauttamisen edellytyksiä
harkittaessa ja määräsi, että häneltä oli jätettävä perimättä
ennen velkajärjestelyn myöntämistä kertynyt elatustukivelka
työttömyyden perusteella.
L lapsen elatuksen turvaamisesta 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.