Kuopion LO 6.5.1998 473

Kunnallisasia - Prosessiosoite - Asiamies - Irtisanominen

Hallintopäätöksen tiedoksiantaminen
Henkilö oli käyttänyt asiamiehenä asianajajaa irtisanomismenettelyssä.
Asiamies oli irtisanomisasiaan antamassaan
vastineessaan ilmoittanut, että päätökset on lähetettävä
prosessiosoitteeksi ilmoitettuun asiamiehen osoitteeseen.
Irtisanomispäätöksen tehnyt viranhaltija ei ollut vaatinut
asiamieheltä valtakirjaa. Päätökset oli lähetetty irtisanotulle
itselleen hänen osoitteellaan. Päätös oli myöhemmin
saapunut asiamiehelle päämiehen lähettämänä. Oikaisuvaatimus
oli ollut päivän myöhässä laskettuna siitä, kun
irtisanottu oli saantitodistuksen mukaan saanut tiedon
päätöksestä.
Lautakunta oli jättänyt oikaisuvaatimuksen liian myöhään
tehtynä tutkimatta.
Kun irtisanomispäätöksen tehnyt viranhaltija ei ollut vaatinut
asiamieheltä valtakirjaa, hän oli hyväksynyt asiamiehenä
toimineen asianajajan kysymyksessä olevan henkilön
asiamieheksi. Asiamiehellä oli siten oikeus ottaa vastaan
päämiehensä puolesta tiedoksiantoja. Päätöksen tiedoksiannossa
oli tapahtunut virhe, kun se oli lähetetty irtisanotulle
itselleen hänen osoitteellaan. Oikaisuvaatimus oli
ollut vain päivän myöhässä laskettuna siitä, kun irtisanottu
sai tiedon päätöksestä. Lääninoikeus katsoi mainitussa
oloissa, ettei lautakunnan olisi tullut mainitsemillaan
perusteilla jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta.
L kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta 13 §
HallintomenettelyL 6 §
L tiedoksiannosta hallintoasioissa 28 §
L-asiakirjain lähettämisestä 4 §
KuntaL 90 §
KuntaL 95 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.