Kuopion LO 12.2.1998 145

Omaishoidon tuki - Hoito- ja palvelusuunnitelma - Hoitopalkkio

Voidaanko pelkästään hoitopalkkiona annetusta omaishoidon
tuesta periä maksu.
Viranhaltija on 1.1.1997 alkaen myöntänyt A:lle omaishoidon
tukena hoitopalkkion 1.450 markkaa kuukaudessa. A:lta
peritään omaishoidon tuesta maksua 457 markkaa kuukaudessa.
Hoitajana on A:n puoliso. Hoitopalkkion lisäksi A
ei ole saanut muita omaishoidon tukena annettavia palveluja.
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei ole tehty.
A on vaatinut maksun poistamista, koska hän ei ole käyttänyt
kotipalvelua 1.1.1997 alkaen. Sosiaalilautakunta on
pysyttänyt viranhaltijan päätöksen.
Omaishoidon tuki on sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä
kunnan on sosiaalihuoltolain 17 §:n mukaan huolehdittava.
Sanotun lain 27 a §:n mukaan omaishoidon tuella tarkoitetaan
vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan
hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa
hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan
hoito- ja palvelusuunnitelmassa.
Hallituksen esityksen (HE 174/1992) mukaan omaishoidon
tuen käsite sisältää rahakorvauksen lisäksi myös kotihoidon
mahdollistamiseksi tarvittavat palvelut.
Edellä mainituista lainkohdasta ja hallituksen esityksestä
käy ilmi se, että hoito- ja palvelusuunnitelma on aina
liitettävä kunnan ja hoitajan välillä tehtävään sopimukseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
1 §:n mukaan sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä
maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.
Kun kunta oli laiminlyönyt hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisen,
ja kun palveluja ei muutoinkaan ollut A:lle järjestetty,
lääninoikeus katsoi, ettei kysymyksessä ollut sellainen
sosiaalipalvelu, jota mainitussa säännöksessä tarkoitetaan.
Asia palautettiin lautakunnalle uudelleen käsiteltä-
väksi.
SosiaalihuoltoL 17 §
SosiaalihuoltoL 27 a §
L sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.