Keski-Suomen LO 16.3.1998 148

Henkilökohtaisen tulon verotus - Omaisuuden luovutusvoitto - Vakituisen asunnon luovutus - Kuolinpesä

Onko kuolinpesän asunto-osakkeiden myynnistä saama luovutusvoitto veronalaista tuloa, kun myynti tapahtuu kuolinvuonna ja vainaja on omistusaikanaan yhtäjaksoisesti käyttänyt asuntoa yli kaksi vuotta omana vakituisena asuntonaan?

A oli kuollut 31.1.1994. A:n kuolinpesän varoihin sisältyi asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat yksiön hallintaan. A oli omistanut osakkeet ja asunut asunnossa yli kaksi vuotta. Kuolinpesän osakkaat myivät osakkeet 15.9.1994. Kuolinpesää verotettiin 64.500 markan luovutusvoitosta.

Lääninoikeus hylkäsi kuolinpesän tekemän valituksen. Perusteluissa todettiin, että tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan säännös oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaudesta on poikkeussäännös tuloverolain yleisestä luovutusvoittojen veronalaisuudesta. Säännöksen tarkoituksen vastaiseksi on katsottava tulkinta, jonka mukaan tämä säännös yhteensovitettuna tuloverolain 17 §:n 1 momentin kanssa olisi käsitettävä siten, että verovapauden edellytykset perimystilanteessa voisivat siirtyä saantomiesten hyväksi, vaikkakin verovelvollisena luovutuksessa on osakkaitten asemasta vainajan kuolinpesä.

Verovuosi 1994.

TVL 17 § 1 mom
TVL 48 § 1 mom 1 kohta
KVL 11.5.1989/239
Edward Andersson: Tuloverotus ja varallisuusverotus (5.p.) s. 222
Aarnio - Kangas - Puronen: Perunkirjoitusopas s. 182
Verohallitus: Henkilöverotuksen käsikirja 6:28-29
Henkilöverotus Heikki Niskakangas (WSOY Tietopalvelut) 5:40-41

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.