Hämeen LO 17.9.1998 462/3

Liikennelupa - Taksilupa - Ammattiajolupa - Kelpoisuus - Lupakausi - Ammattitaito - Soveltuvuus ammattiin

KHO on kumonnut lääninoikeuden päätöksen. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Jutussa oli kysymys siitä, menettääkö henkilö automaattisesti kelpoisuutensa harjoittaa taksiliikennettä, kun henkilö menettää ammattiajolupansa.

Lääninhallitus 30.3.1998 taksiluvan uudistamista koskevalla päätöksellään uudisti autoilijan taksiluvan siten, että luvan voimassaoloaika päättyi 14.2.1999. Lupapäätöksessä todettiin, että liikennelupa on määrätty päättymään hakijan täyttäessä 70 vuotta. Päätöksessä viitattiin luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 9, 9b ja 10 §:ään sekä ajokorttiasetuksen 36 ja 37 §:ään. Muita perusteita normaalia lyhyemmälle lupa-ajalle ei päätöksessä esitetty.

Lääninoikeus hyväksyi valituksen ja kumosi lääninhallituksen päätöksen.

Perusteluinaan lääninoikeus totesi muun ohessa seuraavaa: Taksilupa on voimassa enintään viisi vuotta ja lupa myönnetään yleensä aina viideksi vuodeksi. Liikenteen harjoittajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että lyhyemmän kuin viiden vuoden luvan myöntämiselle on oltava erityisiä esimerkiksi laissa säädettyihin kelpoisuusehtoihin liittyviä selkeästi todettavissa olevia syitä.

Valittaja oli lääninhallituksenkin mielestä täyttänyt kaikki luvan myöntämisen edellytykset 30.3.1998. Koska luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 9 §:ssä säädettyihin luvan saamisen yleisiin edellytyksiin ei sisälly vaatimusta ammattiajoluvasta, valittaja ei voi menettää mainittua yleistä kelpoisuuttaan 14.2.1999, jolloin hän menettää ammattiajolupansa täyttäessään 70 vuotta. Pelkkä henkilön korkea ikä ja ammattiajoluvan loppuminen ei siten sellaisenaan ole voinut olla peruste lyhentää lupa-aikaa.

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 9 §
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 9b §
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 10 §
Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 10 §

Vrt. KHO 1.4.1997 taltio 741

KHO:n päätös 2.9.1999 taltionumero 2253. Äänestys 4-1. KHO kumosi lääninoikeuden päätöksen.

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.