Hämeen LO 12.2.1998 58/2

Henkilökohtaisen tulon verotus - Sivuperintö - Sivuperinnön verovuosi

Perinnönjättäjä A oli kuollut 14.12.1994. A:n kuolinpesään kuului kiinteistö, jonka arvoksi oli perintöverotuksessa vahvistettu 460 000 markkaa. Perinnönsaaja B:n osuus edellä mainitusta kuolinpesästä oli 1/20 ja hänen saamansa sivuperinnön arvoksi oli perintöverotuksessa vahvistettu 27 000 markkaa. B:n vuoden 1994 kunnallisveronalaiseksi tuloksi oli säännönmukaisessa verotuksessa vuodelta 1994 luettu edellä mainittu sivuperintö 12 000 markan osalta. Puheena oleva kiinteistö oli 25.10.1996 myyty 740 000 markan kauppahinnalla.

Verotuksen oikaisulautakunta oli 14.5.1997 tekemällä päätöksellään hyväksynyt veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen ja lukenut B:n vuoden 1995 kunnallisveronalaiseksi tuloksi 1/20 puheena olevasta kiinteistöstä vuonna 1996 saadun kauppahinnan 740 000 markan ja kiinteistölle perintöverotuksessa vahvistetun arvon 460 000 markan erotuksesta 280 000 markasta eli 14 000 markkaa.

Koska sivuperintö oli jo vuonna 1994 katsottu saaduksi ja verotettu tuolloin B:n kunnallisveronalaisena tulona säännönmukaisessa verotuksessa, sitä ei voitu miltään osin katsoa saaduksi ja verottaa enää vuonna 1995. Lääninoikeus hyväksyi B:n asiaa koskevan valituksen ja poisti hänen vuoden 1995 kunnallisveronalaisista tuloista niihin lisätyt 14 000 markkaa.

Verovuosi 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.