Hallinto-oikeuden päätöksiä: 1998

Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Turun ja Porin LO 24.3.1998 102/2
Toimeentulotuki - Oikeudenkäyntikulut - Korvausvelvollisuus - Korvattavien kustannusten määrä - Voittaneen asianosaisen menettely - Lautakunnan selvittämisvelvollisuus
Pohjois-Karjalan LO 20.3.1998 157
Lähdevero - Korkotulo - Pankkitalletus - Maksuunpano - Koronsaaja
Hämeen LO 19.3.1998 70/1
Oikeussuojan tarve - Tutkimatta jättäminen - Raukeaminen - Valitusosoituksen antaminen
Mikkelin LO 17.3.1998 142
Kunnallisasia - Lomauttaminen - Lakisääteinen tehtävä - Yleinen oikeusavustaja
Kuopion LO 17.3.1998 274
Hallintovalitus - Kiinteistönkauppa - Kunnan etuosto-oikeus - Uusi päätös - Lainvoimaisuus - Asian uudelleen käsitteleminen
Kuopion LO 17.3.1998 273
Kunnallisasia - Valitusoikeus - Ulkokuntalainen - Viransijaisuus - Virkavaali - Viransijaisuuden täyttämättä jättäminen - Viranhakija
Hämeen LO 17.3.1998 1/98/täysistunto
Liikennelupa - Alueellinen toimivalta - Lääninhallituksen päätös - Lääninhallituksen toimipaikka - Alueellinen palveluyksikkö - Toimialue - Virheellinen valitusosoitus
Keski-Suomen LO 16.3.1998 148
Henkilökohtaisen tulon verotus - Omaisuuden luovutusvoitto - Vakituisen asunnon luovutus - Kuolinpesä
Uudenmaan LO 13.3.1998 176/7
Arvonlisävero - Liiketoiminta - Kulttuuripalvelu - Julkisoikeudellinen laitos - Kunta - Kaupunginorkesteri - Musiikkijuhla - Pääsymaksu - EY-oikeus - Direktiivin tulkintavaikutus
Uudenmaan LO 5.3.1998 166/5
Terveydensuojelu - Määräykset terveysvaaran ehkäisemiseksi - Meluhaitta - Ravintola - Velvoitteen kohdentaminen
Lapin LO 5.3.1998 122
Yritystulon jakaminen - Pääomatulo-osuus - Nettovarallisuus - Pitkäaikaiset velat - Vähentämättä jättäminen - Poikkeussäännös - Viivyttely velanmaksussa
Uudenmaan LO 5.3.1998 142/1
Kansainvälinen verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Opintovelan korko - Vähennys pääomatulosta
Turun ja Porin LO 5.3.1998 88/1
Kunnallisasia - Kunnanvaltuusto - Työjärjestys - Puheenvuoron rajoittaminen - Sananvapaus
Uudenmaan LO 4.3.1998 134/1
Yhtiöveron hyvitys - Sijoittautumisvapaus - Syrjintäkielto - Sivukonttori - Suomessa - Osinkotulo - Kiinteä toimipaikka - Euroopan yhteisön perustamissopimus
Pohjois-Karjalan LO 23.2.1998 116
Verotus - Metsätalous - Pääomatulo - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Elantokustannus - Omat päivärahat - Asunnon ja metsätilan väliset matkat
Uudenmaan LO 19.2.1998 81/3
Ylimääräinen korkovähennys - Asuntovelan korko - Muun velan korko - Muutoksenhaku - Verovuosi
Pohjois-Karjalan LO 16.2.1998 103
Kunnallisasia - Valtuutettu - Esteellisyys valtuustossa - Vastuuvapaus - Tilinpäätöksen hyväksyminen - Tilivelvollinen - Muistutus
Mikkelin LO 12.2.1998 61
Henkilökohtaisen tulon verotus - Omaisuuden luovutusvoitto - Luovutusvoiton verovapaus - Yhteisomistussuhteen purkaminen - Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastaminen - Vesijättö
Hämeen LO 12.2.1998 58/2
Henkilökohtaisen tulon verotus - Sivuperintö - Sivuperinnön verovuosi
Kuopion LO 12.2.1998 145
Omaishoidon tuki - Hoito- ja palvelusuunnitelma - Hoitopalkkio
Tulossivut

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-113

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.