Vesiylioikeus 27.11.1997 153/1997

Padon rakentaminen - Vähäisen uoman muuttamiskielto - Vesistö vai ei - Rakentaminen toisen maalle

VL 1 luvun 17 ):n 2 momentin säännökseen perustuvaa lupaa vesistöä
vähäisemmän uoman muuttamiskiellosta poikkeamiseen ei
voida myöntää kokonaan tai osittain toisen maalla tapahtuvaan
rakentamiseen ilman asianomaisen kiinteistönomistajan suostumusta.
Kun hakemussuunnitelman mukainen tekojärvi oli tarkoitus
toteuttaa siten, että patorakenteiden ja veden alle jäisi
2,5 ha naapurin aluetta eikä naapuri ollut antanut hankkeeseen
suostumustaan, VYO kumosi VEO:n päätöksen, jolla lupa käyttöoikeuksineen
oli myönnetty ja hylkäsi hakemuksen.

Toimitettuaan suullisen käsittelyn ja katselmuksen VYO totesi,
että padon katkaisemia purkuojia ei voitu vähäisten virtaamiensa
puolesta eikä muutenkaan VL 1:2 huomioon ottaen pitää
vesistönä. Näin ollen asiassa ei voitu suoraan soveltaa vesistörakentamista
koskevia vesilain 2 luvun säännöksiä. VL 1:17
(5.4.1991/629) sallii kuitenkin tietyin edellytyksin 2 luvun
säännösten soveltamisen tällaiseen uomaan. Säännöksen sanamuoto
ja HE:n (HE 217/1990) perustelut 2 momentin osalta viittaavat
kuitenkin siihen, että lainkohdalla tarkoitetaan hankkeita,
jotka hakija suorittaa omalla tai muutoin laillisesti hallitsemallaan
alueella, mutta joiden seuraukset aiheuttavat
vahinkoa toisen maalle. Lainkohtaa ei voida tulkita laajentavasti
ja soveltaa rakentamiseen, joka kokonaan tai osaksi tapahtuu
toisen omistamalla maalla. Näin ollen hankkeeseen ei
voitu myöntää vesilain mukaista lupaa.
VesiL 1 luku 2 )
VesiL 1 luku 17 )

KHO:n päätös T:3989, A:3.12.1999: Ei muutosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.