Vaasan LO 23.5.1997 159/II

Rakennusasia - Rakennusvalvonta - Muutoksenhakutie - Siirtäminen - Rakennustarkastajan suostumus - Poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä suunnitelmasta

I:n kunnan rakennuslautakunta oli 15.5.1992 myöntänyt
A:lle rakennusluvan sikalan välikasvattamon, viljasiilon
ja lietesäiliön rakentamiseen.
I:n kunnan rakennustarkastaja oli asemapiirustukseen
26.7.1996 tekemällään merkinnällä antanut A:lle
suostumuksen poiketa rakennuslupapäätöksessä hyväksytystä
suunnitelmasta lietesäiliön sijainnin ja
muodon suhteen sekä määrännyt, että lietesäiliö oli
katettava.
A:n naapuri valitti rakennustarkastajan päätöksestä
lääninoikeuteen.
Rakennustarkastaja oli selityksensä mukaan rakennusasetuksen
149 a §:n nojalla hyväksynyt kyseisen lietesäiliön
sijoituksen ja muodon muuttamisen rakennuslupapäätöksessä
15.5.1992 vahvistetusta. Edellä mainitun
rakennusasetuksen säännöksen mukaan rakennustarkastaja
voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä
hyväksytystä suunnitelmasta, jos poikkeamisen
laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset
huomioon ottaen kysymys ei ole luvan olennaisesta muuttamisesta
eikä poikkeaminen vaikuta naapurin asemaan. Rakennustarkastajan
suostuessa lupapäätöksestä poikkeamiseen kyse
oli rakennusvalvontaan liittyvästä viranhaltijan ratkaisusta.
Näin ollen ja kun rakennuslain 138 §:n 1 momentin muutoksenhakua
koskevat säännökset otettiin huomioon, rakennustarkastajan
ratkaisuun, jolla oli suostuttu lupapäätöksestä poikkeamiseen,
ei saanut hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen,
vaan asia oli ensi asteessa saatettava rakennusvalvonta-asiana
rakennuslautakunnan ratkaistavaksi. Edellä
sanotun johdosta lääninoikeus jätti valituksen rakennustarkastajan
ratkaisusta tehtynä tutkimatta ja siirsi asian
I:n kunnan rakennuslautakunnan ratkaistavaksi.
Rakennuslaki 138 § 1 mom
Rakennusasetus 149 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.