Vaasan LO 12.2.1997 53/II

Maatilatalouden tuloverotus - Maatalouden harjoittaminen - Määräaikainen luopumissopimus - Maatalouden menot - Vähennyskelpoisuus - Maatalouden puhdas tulo

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko verovelvollisen
edelleen katsoa harjoittavan maataloutta ja oliko hänellä
oikeus maatalouden puhdasta tuloa vahvistettaessa maatilatalouden
tuloverolain mukaisiin vähennyksiin, kun hän oli
maataloustuotannon vähentämissopimuksen perusteella luopunut
maataloustuotannosta kuudeksi vuodeksi.
A vaati verotuksessaan maatalouden tulosta vähennettäväksi
tuotantopanosten hankintamenoja 1.215 markkaa, muita menoja
72.020 markkaa ja poistoja 80.574 markkaa, minkä lisäksi A
oli tehnyt 40.000 markan tasausvarauksen.
Verotoimisto hyväksyi vähennettäväksi pellon kunnossapitomenoina
10.000 markkaa ja vakuutusmaksuina 17.317 markkaa,
mutta hylkäsi muutoin edellä mainittuja vähennyksiä koskevat
vaatimukset. Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi A:n verotuksestaan
tekemän oikaisuvaatimuksen.
Lääninoikeus totesi, että A oli vuonna 1992 tehnyt maataloustuotannon
vähentämistä koskevan määräaikaisen sopimuksen.
Hän on saanut sopimuksen perusteella korvausta, joka on
hänelle veronalaista tuloa. Vaikka vähentämissopimuksen perusteella
saatu korvaus ja kotieläinten jaksotettu myyntitulo
ovat olleet A:n ainoat maatalouden tulot verovuonna, ei
maatalouden harjoittamista voida katsoa kokonaan lopetetun,
vaan tuotannosta luopuminen koskee ajanjaksoa 1.10.1992 -
30.9.1998. A:n tarkoituksena on pitää pellot, tuotantorakennukset
ja maatalouskalusto sellaisessa kunnossa, että
tuotantoa voidaan sopimuksen päättymisen jälkeen jatkaa.
Näissä olosuhteissa on katsottava, että A:lla on maatalouden
harjoittajana oikeus saada verotuksessa hyväkseen muutkin
maatalouden harjoittamisesta johtuneet menot kuin pellon
kunnossapitomenot ja vakuutusmaksut. Koska verotoimistolla
on ollut asiasta toinen käsitys, lääninoikeus kumosi oikaisulautakunnan
päätöksen ja A:n verotuksen sekä palautti asian
lääninverovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.
Verovuosi 1994.
MaatVL 4 § 1 mom
Toisin Maatilatalouden verotus, verovuosi 1992, verohallituksen
julkaisu n:o 603 s. 15 ja 16
Toisin Timo Räbinä: Verotus 1993 s. 538 ja 539

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.