Uudenmaan LO 20.11.1997 803/7

Tulli - Arvonlisävero - Muuttoauto - Omistus - Omistukseen johtava hallinta - Kielivertailu

Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 918/83 (tullittomuusasetus)
2 artiklan mukaan tuontitullittomuus myönnetään vakituisen
asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle muuttavien luonnollisten
henkilöiden tuomalle henkilökohtaiselle omaisuudelle.
Asetuksen 3 artiklan a kohdan mukaan tullittomuus rajoittuu
henkilökohtaiseen omaisuuteen, joka olosuhteiden
mukaan perusteltuja erityistapauksia lukuun ottamatta on
ollut asianomaisen omistuksessa ja, jos kyse on muista kuin
kulutustavaroista, on ollut asianomaisen käytössä entisessä
vakituisessa asuinpaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan
ennen päivää, jona asianomaisen vakituinen asuinpaikka on
lakannut olemasta kyseisessä kolmannessa maassa. Suomenkielisen
tullittomuusasetuksen säännös edellytti siten, että
esimerkiksi muuttoauton tuli olla muuttajan omistuksessa
kuuden kuukauden ajan ennen hänen muuttoaan Suomeen. Käsite
"on ollut omistuksessa" kuuluu esimerkiksi ranskankielisessä
versiossa "ête en possession de", englanninkielisessä
"has been in the possession of", saksankielisessä "gehört",
tanskankielisessä "har vaeret i besiddelse" ja ruotsinkielisssä
"har tillhört".
A oli työskennellyt Amerikan Yhdysvalloissa 1.11.1994 -
20.12.1996. Hänellä oli ollut 16.12.1996 asti käytössään
työsuhdeauto. Työnantaja oli siirtänyt auton osto-oikeuden
A:lle ennen työsuhteen päättymistä. A oli ostanut auton
27.11.1996 ja muuttanut Suomeen 21.12.1996. Piiritullikamari
kantoi A:n tuomasta muuttoautosta tullin ja arvonlisäveron,
koska auto ei ollut ollut A:n omistuksessa kuuden kuukauden
aikaa ennen hänen muuttoaan Suomeen.
Lääninoikeus katsoi, että kysymyksessä olevan säännöksen
suomenkielinen versio oli suppeampi kuin muiden vertailussa
käytettyjen kielien ja että kaikkien henkilöiden, joita
asia koski, täytyi saada samat edut koko Euroopan yhteisössä.
Kun otettiin huomioon muuttotavaroiden tullittomuutta
koskevan säännöksen tarkoitus ja edellä mainitut eri kieliversiot,
lääninoikeus katsoi, että oli pidettävä ilmeisenä,
että myös omistukseen johtava hallinta täytti kysymyksessä
olevan tullittomuuden edellytyksen. Lääninoikeus kumosi
tullauspäätöksen.
Tullittomuusasetus (ETY) N:o 918/83 artikla 2
Tullittomuusasetus (ETY) N:o 918/83 artikla 3 kohta a
ArvonlisäveroL 94 § 1 mom 12 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.