Uudenmaan LO 26.6.1997 535/5

Maatilatalouden tuloverotus - Maatalouden harjoittaminen - Määräaikainen luopumissopimus - Maatalouden menot - Vähennyskelpoisuus - Maatalouden puhdas tulo

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko verovelvollisen
edelleen katsoa harjoittavan maataloutta ja oliko hänellä
oikeus maatalouden puhdasta tuloa vahvistettaessa maatilatalouden
tuloverolain mukaisiin vähennyksiin, kun hän oli
maataloustuotannon vähentämissopimuksen perusteella luopunut
maataloustuotannosta kuudeksi vuodeksi aikavälillä
1.7.1992-30.6.1998.
A vaati verotuksessaan maatalouden tulosta vähennettäväksi
tuotantopanosten hankintamenoja 1 283 markkaa, muita menoja
53 586 markkaa, poistoja 26 679 markkaa ja korkoja 9 888
markkaa.
Verotoimisto hylkäsi poistoja ja korkoja lukuunottamatta
mainittuja vähennyksiä koskevat vaatimukset ja verotuksen
oikaisulautakunta hylkäsi A:n tekemän oikaisuvaatimuksen.
Vähentämissopimuksen perusteella saatu korvaus 150 584
markkaa, koneiden käyttökorvaus 400 markkaa ja maatalouden
tasausvarauksen suora tuloutus 20 000 markkaa olivat A:n
ainoat maatalouden tulot verovuonna. Lääninoikeus katsoi,
että A ei ollut harjoittanut maataloutta verovuonna. Hänellä
ei siten ollut oikeutta vähentää maatalouden tulosta
tuotantopanosten hankintamenoja ja muita menoja. Verovuosi 1993.
Äänestys 2-1.
MaatVL 4 § 1 mom
Timo Räbinä: Verotus 1993 s. 538 ja 539
Toisin Vaasan LO A:12.2.1997 T:53/II

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.