Uudenmaan LO 21.5.1997 296/2

Toimeentulotuki - Opiskelija - Yksityinen meikki- ja maskeerauskoulu - Elantomenot

A, joka opiskeli opintotuen piiriin kuulumattomassa yksityisessä
meikki- ja maskeerauskoulussa, oli hakenut toimeentulotukea
elantomenoihin. Hän oli maksanut 23 500 markan
suuruisen lukukausimaksun ottamallaan 30 000 markan
pankkilainalla. Hakemus oli hylätty sillä perusteella, että
opiskelua yksityisessä oppilaitoksessa ei voida rahoittaa
toimeentulotuella, koska opiskelijan ensisijainen etuus on
opintotuki.
Lääninoikeuden ratkaisu:
A on hakeutunut yksityiseen oppilaitokseen, jossa suoritettaviin
opintoihin ei voi saada opintotukea. Henkilön velvollisuus
pitää huolta omasta elatuksestaan on edellyttänyt,
että A on ennen koulutukseen hakeutumistaan mahdollisimman
pitkälle turvannut opiskelunsa ja toimeentulonsa rahoittamisen
ensisijaisesti muilla tavoin kuin toimeentulotuella.
Koska A ei ole näin menetellyt, lääninoikeus katsoi,
että hakemus on voitu hylätä sillä perusteella, että A
ei ollut turvannut opiskeluaikaista toimeentuloaan toimeentulotukeen
nähden ensisijaisin keinoin. Lääninoikeus palautti
kuitenkin asian lautakunnalle A:n välittömän toimeentulotuen
tarpeen selvittämiseksi.
SosiaalihuoltoL_30_§

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.