Uudenmaan LO 18.2.1997 136/5

Jalkakäytävän kunnossa- ja puhtaanapito - Verotusarvo - Yhdenvertaisuus - Kunnossapitokustannukset

Kaupungilla oli oikeus harkintansa mukaan ottaa huolehtiakseen
alueen tontinomistajille kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n
mukaan kuuluvista jalkakäytävän kunnossapitotehtävistä ja
periä niistä aiheutuvat kustannukset lain 8 §:n nojalla
alueen kaikilta yleiseen käyttöön luovutettujen katujen
varsilla olevien tonttien omistajilta. Edellytyksenä kunnossapitokustannusten
perimiselle ei ollut, että tontin
kohdalla on jalkakäytävää kummallakaan puolella katua.
Kunnossapitokustannukset voitiin jakaa alueen kaikkien tontinomistajien
maksettaviksi kiinteistöverolain mukaisten
verotusarvojen suhteessa. Kaupungin päätöksestä, jolla tämä
jakoperuste oli hyväksytty, ei kuitenkaan tarkemmin ilmennyt
kuinka jakoperustetta oli sovellettava. Koska päätös siten
mahdollisti senkin, että alueen eräiltä kiinteistöverosta vapailta
tontinomistajilta ei lainkaan perittäisi maksua kunnossapidosta,
päätös saattoi vaarantaa alueen tontinomistajien
yhdenvertaisen kohtelun. Kaupungin päätöstä kustannusten
jakoperusteesta ei tästä syystä pidetty riittävän selvänä,
vaan päätös kumottiin lain vastaisena.
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4 §
L kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 8 §
HallintomenettelyL 23 §
KuntaL 90 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.