Uudenmaan LO 7.2.1997 95/5

Luottovero - Maksuunpano - Kumottu laki

Lääninverovirasto oli maksuunpannut luottoverolain 16, 17
ja 19 §:n nojalla yhtiölle 8.2.1996 luottoveroa, veronlisäystä
luottoverolle ja korotusta luottoveron määrälle vuonna
1991 tapahtuneen luottoveron suorittamisen laiminlyönnin
johdosta.
Luottoverolaki on kumottu 1.1.1996 voimaantulleella lailla
luottoverolain kumoamisesta (1205/95). Tässä laissa ei ole
säännöksiä ennen lain voimaantuloa laiminlyödyn luottoveron
maksuunpanosta. Näin ollen lääninverovirastolla ei ole ollut
lainmukaista perustetta maksuunpanna yhtiön suoritettavaksi
luottoveroa, veronlisäystä luottoverolle tai korotusta
luottoveron määrälle enää 8.2.1996.
Lääninoikeus tutki valituksen verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin annetun lain 8 §:n mukaisena perustevalituksena.
L luottoverolain kumoamisesta 1 §
L luottoverolain kumoamisesta 2 §
VeroUL 8 §
KHO:n päätös A:26.9.1997 T:2375 : Muutettu. Päätös on
tallennettu oikeustapausrekisteriin (FKHO).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.