Turun ja Porin LO 16.1.1997 10/1

Kunnallisvaalit - Vaalikelpoisuus valtuutetuksi - Lukion rehtori - Palopäällikkö - Maataloussihteeri - Lomasihteeri

Lukion rehtorin, palopäällikön ja maataloussihteerin vaalikelpoisuus
valtuustoon.
Sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluivat peruskoulu-,
lukio- ja ammatillinen opetus sekä kirjastopalvelut. Lautakunnassa
toimivat esittelijöinä koulutoimenjohtaja ja kirjastonjohtaja.
Lukion rehtori toimi lukiota koskevissa
asioissa esittelijänä lukion, yläasteen ja yhden ala-asteen
yhteisessä Koulukeskuksen johtokunnassa. Kunnan viidellä
muulla ala-asteen koululla oli kullakin oma johtokuntansa,
jossa esitteli kunkin koulun johtaja.
Kunnan henkilöstöorganisaatiossa lukion rehtori oli sivistysosaston
osastopäällikkönä toimivan koulutoimenjohtajan
alainen. Rehtorilla oli alaisia. Hänen opetusvelvollisuutensa
oli 9 t/vk.
Lukion rehtorin ei katsottu toimineen lautakunnan tehtäväalueen
johtavassa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä. Hän oli vaalikelpoinen valtuustoon.
Ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuuluivat palo- ja
pelastustoimi, väestönsuojelu, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.
Lautakunnan esittelijöitä olivat vastaavasti
palopäällikkö, rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri.
Kunnan henkilöstöorganisaatiossa palopäällikkö oli teknisen
osaston osastopäällikkönä toimivan kunnaninsinöörin alainen.
Koska kunnalla oli sammutussopimus VPK:n kanssa, palopäälliköllä
ei ollut kunnan palveluksessa olevia alaisia.
Elinkeinolautakunnan tehtäväalueeseen kuuluivat elinkeinojen
kehittäminen, paikallinen maaseutuelinkeinohallinto,
satamahallinto, maaseutuyrittäjien lomituspalvelu sekä matkailun
kehittäminen ja markkinointi. Lautakunnassa toimivat
esittelijöinä elinkeinoasiamies sekä maaseutuhallintoon
liittyvien asioiden osalta maataloussihteeri ja lomitustehtävien
osalta lomasihteeri. Lomasihteerin virka oli lakkautettu
31.12.1993, mistä alkaen maataloussihteeri oli hoitanut
myös lomasihteerin tehtäviä.
Kunnan henkilöstöorganisaatiossa maataloussihteeri ja lomasihteeri
olivat hallinto-osaston osastopäällikkönä toimivan
kunnansihteerin alaisia. Maataloussihteerillä ei ollut
alaisia. Lomasihteerillä oli alaisinaan johtava lomittaja
ja seitsemän kokoaikaista lomittajaa.
Maataloussihteerin ratkaistaviksi kuuluivat valtion maaseutu-
ja maataloushallinnon mukaiset päätökset, valvonta ja
virka-apu sekä varusmiesten lomalausunnot. Lomasihteerin
ratkaistaviksi kuuluivat työsopimussuhteisten maatalouslomittajien
ottaminen sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluita
ja pienyrittäjien lomarahaa koskevat asiat.
Palopäällikkö vastasi ympäristölautakunnan tehtäväalueella
palo- ja pelastustoimen sekä väestönsuojelun käsittävästä
tehtäväkokonaisuudesta suoraan lautakunnalle. Maataloussihteeri
vastasi elinkeinolautakunnan tehtäväalueella maaseutuelinkeinohallinnon
ja lomituspalvelut käsittävästä tehtäväkokonaisuudesta
suoraan lautakunnalle. Kumpikin toimi
lautakunnan esittelijänä. Kun lisäksi otettiin huomioon
heidän tehtäviensä luonne ja merkitys kunnan kannalta, heidän
katsottiin toimivan lautakunnan tehtäväalueen johtavassa
tehtävässä. He eivät olleet vaalikelpoisia valtuustoon.
Samoin Turun ja Porin LO, D:2305/2000/96, A:16.1.1997,
T:9/1, ei julkaistu:
Maaseutusihteeri ei ollut vaalikelpoinen valtuustoon.
KuntaL 34 § 1 mom 2 kohta
KunVaaliL 35 § 4 mom
KunVaaliL 39 § 2 mom
KunVaaliL 78 §
KunVaaliL 91 §
KunVaaliL 91 b §
L palo- ja pelastustoimesta 8 §
L palo- ja pelastustoimesta 12 §
L maatalousyrittäjän lomituspalveluista 12 §
L maatalousyrittäjän lomituspalveluista 14 §
L maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 1 §
L maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 3 §
L maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 4 §
L maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 1 §
L maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 2 §
L maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 8 §
Merikarvian kunnan hallintosääntö (kunnanvaltuuston
20.9.1993 hyväksymä)
Merikarvian kunnanhallituksen johtosääntö (kunnanvaltuuston
20.9.1993 hyväksymä)
Merikarvian kunnan sivistyspalveluiden päävastuualueen ja teknisen toimen päävastuualueen johtosäännöt (kunnanvaltuuston
20.9.1993 hyväksymät)
KHO:n päätös T:2752, A:30.10.1997: Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.