Pohjois-Karjalan LO 4.6.1997 284

Maatilatalouden tuloverotus - Karjanmyyntitulon jaksottaminen - Lahjanluontoinen kauppa - Kauppahinnan jakaminen

Onko lahjanluontoisessa maatilan sukupolvenvaihdoskaupassa
kotieläinten luovutus katsottava osittain vastikkeettomaksi
samassa suhteessa kuin luovutus kokonaisuudessaan ja tuolla
perusteella jätettävä osa kotieläinten luovutushinnasta
jaksottamatta? Maanviljelijäpuolisot olivat vuonna 1993 myyneet pojalleen
maatilan irtaimistoineen lukuunottamatta itselleen pidättämiä
määräaloja 840 000 markan kauppahinnalla. Toimitetussa
verotuksessa luovutetun omaisuuden käyväksi arvoksi oli
maatilaluovutuksen selvittelylomakkeella laskettu 1 653 419
markkaa. Tällä perusteella vastikkeellisen luovutuksen
osuudeksi oli katsottu 51 prosenttia ja vastikkeettoman
luovutuksen osuudeksi 49 prosenttia edellä mainitusta arvosta.
Kauppakirjassa osapuolet olivat sopineet kauppahinnan jakaantumisesta
peltojen, salaojien, metsämaan, maatalous- ja
asuinrakennusten sekä maatalouskoneiden ja kotieläinten
kesken siten, että kotieläinten osuus on 152 850 markkaa.
Vuoden 1993 varallisuusverotuksessa sovellettavan kotieläinten
arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
annetun verohallituksen päätöksen (1563/93) mukaan kotieläinten
arvoksi tulisi yhteensä 145 500 markkaa. Kun lisäksi
otettiin huomioon, että kaupan kohteena on ollut kokonaisuus,
jonka käypä arvo on todennäköisesti alhaisempi
kuin myytäessä omaisuutta erikseen, kauppakirjassa kotieläinten
arvoksi katsottua 152 850 markkaa ei ollut pidettävä kotieläinten
käypää arvoa alhaisempana. Sillä seikalla, oliko
koko luovutetun kohteen kauppa osaksi lahjanluontoinen, ei
tässä yksittäisessä asiassa ollut merkitystä. Kun kotieläinten
luovutusta ei ollut osaksikaan pidettävä lahjanluontoisena,
voitiin koko eläimistä saatu kauppahinta jaksottaa verovuoden
ja kahden sitä seuraavan vuoden veronalaisiksi tuotoiksi.
Verovuosi 1993
Äänestys 2-1. Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että lahjanluontoisessa
kaupassa kauppahinta ja vastaavasti lahjan
osuus on jaettava kauppaan sisältyvien eri omaisuusryhmien
kesken niiden käypien arvojen mukaisessa suhteessa. Näin
ollen myös kotieläinten osalta 49 prosenttia niiden käyvästä
arvosta 152 850 markasta on voitu katsoa luovutetun lahjana.
Koska lahjoituksen osalta tulouttaminen tapahtuu yksityiskäyttöönottosäännöksen
nojalla, ei jaksottamisoikeutta
tältä osin ole.
MaatVL 5 § 1 mom 1 k
MaatVL 4 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.