Oulun LO 20.5.1997 221/I

Perintövero - Lahja

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, oliko PerVL 17:ssä säädettyä
niin sanottua kahden vuoden sääntöä sovellettava
lahjaan.
A oli saanut 8.1.1995 kuolleelta B:ltä perinnön, josta hän
oli maksanut perintöveron. A oli antanut 2.10.1995 kullekin
kolmelle rintaperilliselleen rahalahjana 24 999 markkaa.
A kuoli 25.11.1995.
Perintöverotusta A:n jälkeen toimitettaessa hänen rintaperillisilleen
antamansa lahjat oli PerVL 16 §:n 1 momentin
nojalla lisätty hänen kuolinpesänsä varoihin ja määrätty
niiden osalta perintöverot.
PerVL 16 §:n 2 momentissa lausutaan, että perintöverosta vähennetään
1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa lahjasta
aikaisemmin suoritettu lahjavero. Kuolemantapauksen johdosta
tulee siten lainkohdassa tarkoitettujen lahjojenkin osalta
sinänsä suoritettavaksi perintövero, vaikka mahdollisesti
suoritettu lahjavero olisikin perintöverosta vähennettävissä.
Näin ollen lääninoikeus katsoi, että kun myös lahjoitetusta
omaisuudesta oli jo suoritettu B:n alle kaksi vuotta ennen
A:n kuolemaa tapahtuneen kuolemantapauksen johdosta perintövero,
siitä ei enää A:n kuolemantapauksen johdosta ollut
suoritettava perintöveroa. Lääninoikeus hyväksyen valituksen
kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja toimitetut perintöverotukset
sekä poisti määrätyt perintöverot.
Äänestys 2-1. Esittelijän eriävä mielipide.
Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen. Perintö- ja lahjaverolaissa
ei ole erikseen säädetty, että sanotun lain 17
§:ssä säädetty olisi vastaavasti voimassa lahjasta. Kun kysymyksessä
on ollut lahja, rahavarojen ei voida katsoa siirtyneen
A:n perillisille mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla
tavalla kahden kuolemantapauksen johdosta. A:n perillisillä
ei näin ollen ole oikeutta puheena olevan säännöksen mukaiseen
veronhuojennukseen.
PerVL 16 § PerVL 17 §
KHO 10.3.1999 t:395 (ään., ATK): Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.