Mikkelin LO 29.5.1997 515

Perintöverotus - Maksuajan pidennys - Veronkuittaus

Oikeuskysymyksenä oli, oliko lääninverovirastolla veronkantolain
9 §:n 1 momentin mukaan oikeus kuitata kumotun ja
uudelleen toimitettavaksi palautetun perintöverotuksen perusteella
maksetut verot uudelleen toimitetussa perintöverotuksessa
maksuunpantujen verojen suoritukseksi, kun verovelvolliselle
oli myönnetty perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 2 momentissa
tarkoitettu oikeus maksaa vero useassa, usean vuoden
maksuajalle jaettavassa maksuerässä eivätkä kaikki maksuerät
myönnetty maksuajan pidennys huomioon ottaen olleet vielä
kuittausta toimitettaessa erääntyneet.
Perintöverotus oli palautettu uudelleen toimitettavaksi.
Verotoimisto on käsitellyt asian uudelleen ja muun muassa
myöntänyt tuolloin voimassa olleen perintö- ja lahjaverolain
56 §:n mukaista maksuajan pidennystä 40 601 markan
määrälle jaettuna viiteen yhtä suureen vuotuiseen erään
ja siten, että viimeisen erän maksupäivä on 1.6.2000.
Lääninverovirasto kuittasi mainittujen uudelleen toimitetussa
perintöverotuksessa maksuunpantujen verojen suoritukseksi
kumotun verotuksen perusteella kertyneet verot.
Lääninverovirasto hylkäsi oikaisuvaatimuksen muun ohella
sillä perusteella, että veronkantolain 9 §:n 1 momentin
mukaan kumotun perintöverotuksen perusteella kertynyt
vero kuitataan uuden perintöveron suoritukseksi ja että
säännönmukaisen maksuunpanon uudelleen toimittamisen johdosta
maksuunpantu määrä on suoritettava valtiovarainministeriön
päätöksen (184/95) 5 §:n mukaisesti yhdessä erässä, eikä siis
tällöin enää voida soveltaa mainitun päätöksen 4 §:n säännöksiä
veron kantamisesta useammassa kuin yhdessä erässä.
Lääninverovirasto esitti valituksesta antamassaan lausunnossa,
että veronkantolain 9 §:n 1 momentin säännös huomioon
ottaen kertynyt vero oli kuitattava uuden veron suoritukseksi,
vaikkakin kyseinen maksuunpano oli mainitun
valtiovarainministeriön päätöksen 5 §:n säännöksestä poiketen
maksuunpantu useammassa kuin yhdessä erässä.
Perintö- ja lahjaverolain 52 §:n 1 momentin mukaan perintöveron
kanto, perintä ja palauttaminen toimitetaan siten
kuin veronkantolaissa säädetään taikka sen nojalla säädetään
tai määrätään, ellei jäljempänä toisin säädetä. Kun sukupolvenvaihdoksiin
liittyvästä veronhuojennuksesta mm. maksuajan
pidennyksen muodossa oli erikseen säädetty, lääninoikeus
katsoi, että veronkantolain 9 §:ää ei ollut voitu
soveltaa siten, että edellä mainittu veronhuojennus olisi
käytännössä tullut mitätöidyksi. Lääninoikeus katsoi, ettei
lääninverovirastolla ollut oikeutta kuitata verovelvollisen
mainittuja erääntymättömiä verovelkoja hänen kumotun verotuksensa
perusteella maksamiaan veroja vastaan.
PerVL_52_§_1_mom
PerVL_56_§_2_mom (318/94)
VeronkantoL_9_§_1_mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.