Kuopion LO 11.2.1997 188

Kunnallisvaalit - Vaalikelpoisuus valtuutetuksi - Asuntotuotanto - Vuokra-asunto - Yhtiön toimitusjohtaja

Kaupungin omistaman asuntotuotantoa harjoittavan yhtiön
toimitusjohtajan vaalikelpoisuus valtuutetuksi.
Yhtiön toimialana oli asuntotuotannon harjoittaminen kaupungin
(31.12.1996 asukasluku noin 85.500) alueella sekä
omistamiensa kiinteistöjen hallinta ja ylläpito. Asukkaat
yhtiön omistamiin asuntoihin valitsi kaupungin asuntotoimisto.
Asuntotoimiston tarkoituksena oli asunto-olojen
parantaminen vaikuttamalla asuntotuotannon edellytyksiin,
välittämällä vuokra- ja omistusasuntoja, myöntämällä asuntolainoja,
asumistukea ja avustuksia sekä vaikuttamalla
muutoinkin asuntomarkkinoiden toimivuuteen. Kaupungissa
oli vuoden 1996 lopussa 9.714 aravavuokra-asuntoa, joista
yhtiö omisti 5.017 asuntoa. Kaupunki omisti yksin yhtiön.
Yhtiön tuotot olivat 84.618.618 markkaa ja taseen loppusumma
715.682.147 markkaa vuonna 1995.
Yhtiö oli kuntalain 34 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla kaupungin määräämisvallassa. Kun otettiin
huomioon yhtiön toiminnan laajuus, sen hoitama tehtäväkokonaisuus
ja ettei kaupungissa ollut lautakuntaa puheena
olevien asioiden hoitamista varten, yhtiön toimitusjohtaja
oli asemaltaan rinnastettavissa saman momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Hän ei siten ollut vaalikelpoinen valtuutetuksi.
Keskusvaalilautakunnan päätös oli lainvastainen. Kunnallisvaalit
kumottiin tältä osin ja asia palautettiin keskusvaalilautakunnalle
vaalien tuloksen oikaisemiseksi.
KuntaL_34_§_1_mom_2_kohta
KuntaL_34_§_1_mom_3_kohta KunnallisvaaliL_91_§
KunnallisvaaliL_91_b_§_2_mom Haettu muutosta.
KHO:n päätös T:2784; A:31.10.1997. Ei muutosta loppu-
tulokseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.