Keski-Suomen LO 11.9.1997 571

Päihdehuolto - Sosiaalipalvelujen järjestäminen - Maksusitoumus hoitomaksuun

Oikeuskysymyksenä oli, voiko kunta jättää antamatta maksusitoumuksen päihdehuoltoa antavaan laitokseen sillä perusteella, ettei hakijalla ole hoitoon ehdotonta oikeutta ja että tarkoitukseen varatut määrärahat on kohdistettu ensisijaisesti työelämässä mukana oleville lapsiperheiden huoltajille.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva hakija oli pyytänyt maksusitoumusta päihdehuollon laitoskuntoutukseen Järvenpään sosiaalisairaalassa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen sillä perusteella, että päihdekuntoutuksen määrärahat oli varattu ensisijaisesti työelämässä oleville ja/tai lapsiperheen huoltajille ja että hakija on aikaisemmin ollut useilla laitoskuntoutusjaksoilla eikä niistä ollut apua. Sosiaalilautakunta hylkäsi vaatimuksen viranhaltijan päätöksen muuttamisesta sillä perusteella, ettei hakijalla ollut päihdekuntoutukseen ehdotonta oikeutta.

Lääninoikeus katsoi, että päihdehuoltolain 3 §:n ja sosiaalihuoltolain 17 §:n 2 momentin säännökset velvoittavat kunnan järjestämään päihdehuollon palveluja niitä tarvitsevalle. Hakijalla on siten päihdehuoltolain 7 §:n nojalla subjektiivinen oikeus saada päihdehuoltoa. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta saada hoitoa juuri haluamallaan tavalla kuten Järvenpään sosiaalisairaalassa. Vaikka hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta hakemansa maksusitoumuksen saamiseen, sosiaalilautakunnan ei olisi tullut tehdä valituksenalaista päätöstä selvittämättä hakijan päihdekuntoutuksen tarvetta. Sosiaalilautakunnan ei myöskään olisi tullut hylätä hakijan vaatimusta sillä perusteella, että hän on yksinäinen, eläkkeellä oleva henkilö. Lääninoikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian sosiaalilautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

PäihdehuoltoL 4 §
PäihdehuoltoL 7 §
SosiaalihuoltoL 17 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.