Keski-Suomen LO 20.2.1997 135

Kunnallisasia - Päätöksen valituskelpoisuus - Valitusintressi - Päätöksen täytäntöönpano

Koulutuslautakunta kumosi muun muassa NN:n oikaisuvaatimuksen johdosta sivistysosaston osastopäällikön päätöksen, jolla peruutettiin MM:lle annettu määräys toimia koulun johtajana.

NN valitti koulutuslautakunnan päätöksestä lääninoikeudelle ja vaati, että lautakunnan päätökseen on lisättävä määräys siitä, että päätös tulee voimaan heti.

Lääninoikeus katsoi, että NN:n valitus kohdistui koulutuslautakunnan päätöksen sisällön lainmukaisuuteen ja tutki valituksen.

Päätöksen perusteluissa selostettiin kuntalain 98 §:n sisältö ja todettiin, että tämä säännös ei edellytä, että kunnallisen viranomaisen päätöksiin otettaisiin erikseen niiden täytäntöönpanoa koskevat määräykset. Kuntalain 98 §:ää vastaava säännös on ollut myös kunnallislain 146 §:ssä. Näiden kunnallislain ja kuntalain säännösten pohjalta muodostuneeseen kunnallisten viranomaisten vakiintuneeseen hallintokäytäntöön ei ole kuulunut ottaa päätöksiin täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Lääninoikeus katsoi, ettei koulutuslautakunnan päätös ollut lainvastainen siitä syystä, että siihen ei ollut otettu päätöksen täytäntöönpanoa koskevaa määräystä, ja hylkäsi NN:n valituksen.

LääninoikeusL 2 §
KuntaL 20 §
KuntaL 98 §
KunnallisL 146 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.