Hämeen LO 5.6.1997 439/3

Joukkoliikennelupa - Liikennelupa - Valitusoikeus - Taksi - Asianosainen - Puhevalta

Taksiliikennettä harjoittava A valitti B:n saamasta joukkoliikenneluvasta, koska B ei A:n käsityksen mukaan täyttänyt joukkoliikenneluvan saamisen edellytyksiä. A ja B kilpailivat samoista asiakkaista kuten esimerkiksi kunnan ostopalveluna järjestämistä koulukuljetuksista.

Oikeus hakea muutosta liikennelupaa koskevaan päätökseen on muun ohessa luvanhaltijalla, jonka oikeuteen lupapäätös voi vaikuttaa tai sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

B:lle oli myönnetty joukkoliikennelupa. Joukkoliikenneluvan on oikeutettu saamaan jokainen, joka täyttää luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 9 §:ssä säädetyt edellytykset. Joukkoliikenneluvan myöntäminen ei sisällä tarveharkintaa toisin kuten esimerkiksi taksiluvan myöntäminen. Joukkoliikennelupien lukumäärää ei voida rajoittaa eikä niiden määrä myöskään voi vaikuttaa myönnettävien taksilupien määrään. Joukkoliikennelupa on uusi lupatyyppi, joka on perustettu nimenomaan kilpailunrajoitusten poistamiseksi osto- ja tilausliikenteestä ja alalle pääsyn vapauttamiseksi.

B:n saama joukkoliikennelupa ei vaikuttanut eikä voinut vaikuttaa A:n oikeuteen harjoittaa taksiliikennettä. B:n saama joukkoliikennelupa ei myöskään välittömästi vaikuttanut A:n velvollisuuteen tai etuun.

Edellä mainitusta syystä A:lla ei ollut hallitsemansa taksiluvan perusteella oikeutta valittaa B:n saamasta joukkoliikenneluvasta. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että A ja B kilpailivat samoilla ostoliikennemarkkinoilla esimerkiksi koulukuljetuksista.

Lääninoikeus jätti valituksen tutkimatta.

Laki luvanvaraisesta joukkoliikenteestä tiellä 25 §
Hallintolainkäyttölaki 6§

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.