Hämeen LO 10.6.1997 304/1

Muutoksenhaku - Valitusajan alkaminen - Oikaisuvaatimus - Päätöksen tiedoksianto - Valitusaika

Rakennustarkastaja oli myöntänyt A:lle luvan eläinsuojarakennuksen rakentamiseen. Ympäristölautakunta oli hylännyt viereisen rakennuspaikan haltijan B:n oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä ja myöntänyt rakennusluvan.

Ympäristölautakunnan lupa-asiaa koskeva päätös, joka on viranhaltijan (rakennustarkastajan) päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen kautta saatettu lautakunnan käsiteltäväksi, on sellainen päätös, johon noudatetaan muutoksenhaussa rakennuslupa-asioissa annettuja rakennuslain säännöksiä. Rakennuslain mukaan päätös lupa-asiassa on annettava julkipanon jälkeen ja päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu. Ympäristölautakunnan päätöksen katsottiin siten tulleen oikaisuvaatimuksen tekijän B:n tietoon päätöksen antopäivänä. Kun valitus oli tästä päivästä laskien tullut lääninoikeudelle myöhässä, sitä ei tutkittu, vaikka valittaja katsoi, että päätös olisi tullut antaa hänelle erikseen tiedoksi.

Rakennuslaki 138 § 1 mom
Rakennuslaki 139a §
Rakennuslaki 140 § 1 mom

KHO:n päätös 19.3.1998 taltionumero 482. Ei muutosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.