Hämeen LO 13.2.1997 35/2

Kunnallisvaalit - Vaalikelpoisuus valtuutetuksi - Asuntotuotanto - Vuokra-asunto - Säätiön toiminnanjohtaja - Säätiön talousjohtaja

Tampereen Vuokratalosäätiön talousjohtajan ja Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajan vaalikelpoisuus valtuutetuksi.

Kuntalain 34 §:n 1 momentin säännös valtuutetun vaalikelpoisuudesta kohdistuu kuntalaisille lähtökohtaisesti kuuluvaan ja perustuslaissa taattuun oikeuteen osallistua kunnan hallintoon, sekä siinä määritetyin edellytyksin rajoittaa tämän oikeuden käyttämistä kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi asettauduttaessa. Nämä näkökohdat on otettava asianmukaisesti huomioon säännöstä sovellettaessa.

Kaupungilla oli asuntotoimen yksikkönsä välittömässä hallinnassa noin 1900 kaupungin suoraan omistamaa tai jälleenvuokraamaa vuokra-asuntoa. Näiden vuokra-asuntojen lisäksi kaupungin toimesta oli perustettu Tampereen Vuokratalosäätiö ja Kotilinnasäätiö hoitamaan kaupungin asuntotoimen järjestämiseen kuuluvia tehtäviä. Näiden säätiöiden ohella kaupunki oli ainoana tai pääosakkaana useissa vuokra-asuntoyhteisöissä ja lisäksi osallistui asunnonvuokraustoiminnan hallinnointiin Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön toimielimissä.

Tampereen Vuokratalosäätiön toiminnan tarkoituksena oli hankkia vuokra-asuntoja vähävaraisille, monilapsisille perheille, invalideille sekä nuorille pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville henkilöille. Säätiön hallinnassa oli vuoden 1996 alussa 4 984 asuntoa. Säätiön vuokratuotot olivat tilikaudella 1.2.1995 - 31.1.1996 olleet 108 695 136 markkaa. Kotilinnasäätiön toiminnan tarkoituksena oli hankkia vuokra-asuntoja tamperelaisille eläkeläisille. Vuonna 1995 säätiön hallinnassa oli noin 1 500 asuntoa. Säätiön vuokratuotot olivat vuonna 1995 14 877 863 markkaa. Molemmat säätiöt olivat kuntalain 34 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin kaupungin määräysvallassa.

Kun otettiin huomioon, että kaupunki oli hajauttanut asunnonvuokraustoimintansa paitsi sanottuihin kahteen säätiöön myös kaupungin oman asuntotoimen sekä useiden muiden vuokra-asuntoyhteisöjen kesken, kummankaan säätiön hoidettavaksi uskotut tehtävät eivät muodostaneet niin merkittävää osaa kaupungin koko asuntotoimen alasta, että Tampereen Vuokratalosäätiön talousjohtaja tai Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja voitaisiin Tampereen kaupungin oloissa kuntalain 34 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti rinnastaa sanotun säännöksen 2 kohdan johdosta vaalikelvottomiin kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin. Tampereen Vuokratalosäätiön talousjohtaja ja Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja olivat vaalikelpoisia valtuustoon.

KuntaL 34 § 1 mom 2 kohta
KuntaL 34 § 1 mom 3 kohta
KunnallisvaaliL 1 §

KHO:n päätös 31.10.1997 taltionumero 2787. Päätöstä ei muuteta.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 1997:120.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.