Uudenmaan LO 8.12.1992 1802/2

Päihdehuolto - Sosiaalipalvelujen järjestäminen - Maksusitoumus hoitomaksuun

Oikeuskysymyksenä oli, voiko kunta jättää antamatta maksusitoumuksen
päihdehuoltoa antavaan laitokseen sillä perusteella,
että kunta ei määrärahojen niukkuuden vuoksi katso
voivansa antaa maksusitoumusta.
Hakija oli pyytänyt maksusitoumusta Kalliolan kuntoutusklinikan
järjestämään jatkohoitoon 29.7.-2.8.1991. Viranhaltija
hylkäsi hakemuksen määrärahojen niukkuuden vuoksi.
Sosiaalilautakunta hylkäsi vaatimuksen viranhaltijan päätöksen
muuttamisesta sosiaalihuoltolain 13 §:n nojalla,
koska kuluvan vuoden talousarviossa ei ollut varauduttu
kyseessä olevan kuntoutusklinikan järjestämän jatkohoidon
kustannuksiin.
Lääninoikeus katsoi, että kunta järjestää päihdehuoltolain
mukaisen toiminnan sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa tarkoitetun
toteuttamissuunnitelman ja sen mukaisten määrärahojen
rajoissa. Kunta ei ole velvollinen järjestämään
päihdehuollon palvelua asiakkaan hakemalla tavalla. Koska
asiassa oli selvitetty, ettei maksusitoumuksen antaminen
ollut mahdollista toteuttamissuunnitelman ja sen mukaisten
määrärahojen rajoissa, kunta ei ollut velvollinen antamaan
maksusitoumusta.
PäihdehuoltoL 4 §
PäihdehuoltoL 7 §
SosiaalihuoltoL 13 § 1 mom
SosiaalihuoltoL 17 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.