Hämeen LO 17.12.1992 1133/1

Perintöverotus - Veronjärjestely - Vanhentuminen

KHO on kumonnut lääninoikeuden päätöksen. KHO:n päätöksen viitetiedot näkyvät ennakkotapauksen lopussa.

Verovelvollisen isä kuoli vuonna 1971. Perukirjassa pesän varoina ilmoitettiin tuolloin kiinteistö, johon isä oli saanut kiinnekirjan, ja todettiin, ettei verovelvollisen vanhemmilla ollut avioehtoa. Tämän mukaisesti verovelvolliselle määrättiin perintövero muun ohella kiinteistön puolesta arvosta.

Verovelvollisen äiti kuoli vuonna 1990. Pesän varoina ilmoitettiin puolet kiinteistöstä ja perintövero määrättiin äidin testamentin perusteella verovelvollisen lapsille.

Verotoimistoon vuonna 1991 saapuneessa lasten perintöveron oikaisupyynnössä todettiin, että kiinteistö oli verovelvollisen isän yksityistä omaisuutta (AOL), ja vaadittiin lapsille tältä osin määrättyä perintöveroa poistettavaksi. Perintöverolautakunta poisti vaaditun veron veronjärjestelyin ja toimitti samalla valtion puolesta veronjärjestelyn, jossa kiinteistö luettiin kokonaisuudessaan verovelvollisen isän varoiksi. Verovelvollista isänsä jälkeen kohdannutta vuonna 1972 toimitettua perintöverotusta oikaistiin vastaavasti.

Valituksessaan lääninoikeudelle verovelvollinen vaati hänelle veronjärjestelyin määrätyn perintöveron poistamista vanhentuneena. Lääninoikeus hylkäsi valituksen. Valtion puolesta toimitettavalle veronjärjestelylle ei ole laissa säädetty määräaikaa. Veronjärjestely on veron uudelleen määräämistä saadun selvityksen ja aikaisemman verolaskelman perusteella. Lääninoikeus katsoi, että veronjärjestelyn toimittaminen ei ole sidottu yleiseen kymmenen vuoden vanhentumisaikaan perinnönjättäjän kuolemasta. Perintöverolautakunnalla oli ollut, saatuaan 21.5.1991 tiedon veronjärjestelyn aiheesta, oikeus toimittaa valituksenalainen veronjärjestely.

PerVL 56 §
PerVL 59 §

Vrt. KHO 1979 II 634

KHO:n päätös 28.4.1994 taltionumero 1811. Lääninoikeuden päätös kumottu.

KHO:n vuosikirjaratkaisu 1994-B-557.

Verovelvollisen isä on kuollut 30.9.1971, jolloin PerVL:n 5 §:n nojalla verovelvollisen perintöverovelvollisuus isänsä jälkeen on alkanut. Valtion oikeus perintöveron saamiseen on siten, kun otetaan huomioon määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetussa asetuksessa säädetty 10 vuoden vanhentumisaika, perintöverolautakunnan toimittaessa veronjärjestelyn 30.5.1991 jo vanhentunut. Tämän vuoksi KHO kumosi lääninoikeuden päätöksen ja poisti veronjärjestelyllä verovelvolliselle määrätyn perintöveron.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.