Vesiylioikeus 31.12.1990 231/1990

Virka-apu - Turkistarhaus - Pohjaveden pilaamisen ehkäiseminen - Asianosaisen kuuleminen

VEO oli teettämisuhalla velvoittanut vuokra-alueella toimivat
turkistarhaajat, joiden harjoittamasta tarhauksesta oli aiheutunut
pohjaveden pilaantumista, määräajassa muun ohella käynnistämään
tarhojen poistamisen alueelta ja suorittamaan pintamaiden
poistamisen. VEO ei ollut kuullut maanomistajia.

Tarhaajien valitettua VYO piti pohjaveden pilaamisen ehkäisemiseksi
riittävänä, että alueella ei enää pidetä turkiseläimiä
ja että alue siivotaan. Tarhaajat määrättiin sakon uhalla määräajassa
lopettamaan turkiseläinten pitäminen alueella, ellei
tarhausolosuhteita ole järjestetty sellaisiksi, että alueelta
ei missään olosuhteissa pääse eläinten ulosteita maaperään ja
pintavesiin sekä määräajassa sakon uhalla puhdistamaan tarhaushäkkien
alustat ja vierustat eläinten ulosjätteistä ja
muista mahdollisista pohjavesiä pilaavista jätteistä.

Maamassojen poistamista ja jatkokäsittelyä ei pidetty tässä
vaiheessa tarpeellisena, kun otettiin muun ohella huomioon,
että alueella toimiva pohjavedenottamo oli poistettu käytöstä
eikä edes suunnitelmia sen uudelleen käyttöönottamiseksi ollut
ja että maaperä ajan myötä muutenkin puhdistui tyyppiyhdisteistä.
Asiaa ei siten ollut syytä palauttaa turkistarha-alueen
maanomistajien kuulemiseksi maamassoja koskevien vaatimusten
johdosta. Ään. 2-1. Vähemmistö katsoi, että maanomistajien
kuuleminen ei ollut tarpeen virka-apuhakemukseen suostumisen
suhteen, vaan ainoastaan sen kannalta, kuinka maaperään kajoavat
toimenpiteet oli teknisesti toteutettava ja kuinka maamassojen
jatkokäsittely oli järjestettävä. Sen vuoksi maanomistajien
kuuleminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta
voi tässä tapauksessa tapahtua vesi- ja ympäristöpiirin toimesta
samalla, kun piiri tulisi tarkastamaan tarhaajien suunnitelmat
maamassojen poistamiseksi. Vähemmistö hyväksyi eräin
pienin muutoksin VEO:n päätöksen lopputuloksen.
VesiL 1 luku 22 §
VesiL 21 luku 3 §

KHO:n päätös T:4934, A:27.12.1991: Ei valituslupaa VYH:lle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.