Vesiylioikeus 19.12.1990 219/1990

Riita-asia - Menettely - Asian vireilläolon päättyminen - Oikeus esittää näyttöä - Asian palauttaminen

Koska riita-asia oli suullisessa käsittelyssä jätetty päätettäväksi,
VEO oli jättänyt kantajien vesioikeuteen suullisen
käsittelyn jälkeen toimittaman selvityksen liian myöhään toimitettuna
huomiotta. VEO oli hylännyt kanteen.

VYO: Suullisen käsittelyn lopuksi julistetulla välipäätöksellä,
jossa VEO oli ilmoittanut tulevansa antamaan päätöksensä
myöhemmin julkipanon jälkeen, asian vireilläolo ei ollut päättynyt.
Vireilläoloa ei ollut päättänyt sekään, että asianosaiset
olivat puolin ja toisin jättäneet asian sen suullisessa
käsittelyssä päätettäväksi. Asia oli ollut VEO:ssa vireillä
lopullisen päätöksen antamiseen saakka. Koska vesilaissa ei
nimenomaisesti ole toisin säädetty, asianosaiset saavat vesioikeudessa
esittää näyttöä ja toimittaa selvityksiä asian koko
vireilläolon ajan. VEO:n ei näin ollen olisi pitänyt jättää
kantajien sille suullisen käsittelyn jälkeen toimittamaa kirjallista
selvitystä huomiotta. Ottaen huomioon myös muut asiakirjoista
ilmenevät seikat VEO:n päätös kumottiin ja asia palautettiin
kokonaisuudessaan VEO:lle uudelleen käsiteltäväksi.
VesiL 16 luku 25 § 1 mom
VesiL 16 luku 41 §

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.