Vesiylioikeus 9.11.1990 188/1990

Maa-ainesten ottaminen - Soran ottaminen - Pohjaveden muuttamiskielto - Pohjaveden pilaamiskielto - Luvan myöntämisen esteet

Hakemuksessa tarkoitettu hiekka- ja soraesiintymä sijaitsi
tärkeällä pohjavesialueella, jolla kunnan oli tarkoitus suorittaa
tutkimuksia pohjavedenottoalueen laajentamiseksi. Suunniteltu
hiekan ja soran ottaminen tapahtuisi 4-8 metriin saakka
pohjavesipinnan alapuolelle. Alueella oli jo otettu hiekkaa
ja soraa niin paljon, että pohjavesi oli tullut näkyviin. Jatkuva
ottaminen pohjavesipinnan alapuolelta voisi johtaa pohjaveden
laadun olennaiseen huononemiseen. Vesioikeuden luvan
myöntävä päätös kumottiin ja hakemus hylättiin.
VesiL 1 luku:18 §
VesiL 1 luku 22 §

KHO: 1986-A-II-104
KHO:n päätös T:3860, A:3.10.1986
KHO:n päätös T:2188, A:7.1.1987
KHO:n päätös T:1220, A:3.4.1987

VYO:n päätös T:179/1989, A:16.10.1989
VYO:n päätös T:183/1989, A:18.10.1989

Vihervuori: Maa-ainesten ottaminen ja suojelu (1984) s. 472-475
Kuusiniemi: Maa-ainesten otto ja pohjaveden suojelu,
Maanmittaus nro 2/1988 s.14-16

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.